Varför välja Region Blekinge?

Region Blekinge erbjuder över 150 olika framtidsyrken med meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling – från kurator, kock och apotekare till it-strateg, teletekniker och sjuksköterska.

Som anställd hos oss har du ett betydelsefullt arbete där du medverkar till att människor mår bättre och därmed får högre livskvalitet. Glädjen och tillfredsställelsen som kommer av att hjälpa invånare och patienter är sådant som våra medarbetare lyfter fram när de talar om sina arbeten.

Nära nio av tio rekommenderar sin arbetsplats

Av Region Blekinges medarbetare skulle 86,6 procent rekommendera andra att söka sig till sin arbetsplats. Vanliga omdömen om den egna arbetsplatsen är god sammanhållning och god stämning. 70,5 procent av Region Blekinges medarbetare känner stolthet över att arbeta i organisationen. Det visar medarbetarenkäten för 2020.

Framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete

Region Blekinge har ett framgångsrikt miljö och hållbarhetsarbete vilket sammanfattas i den av regionfullmäktige fastställda miljö- och hållbarhetsplanen. Där ingår egna miljömål för att vi ska bidra till en hälsosam och giftfri miljö, en hållbar och effektiv användning av resurser samt ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.

Några frågor vi arbetar särskilt med är att ställa miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar, använda fossilfria drivmedel i såväl kollektivtrafik som i övriga fordon samt uppföljning av att rutiner och instruktioner inom miljö- och hållbarhetsområdet fungerar och ger verksamheten stöd i sitt dagliga arbete.

Hela 99,6 procent av vår kollektivtrafik drivs med förnyelsebara fordonsbränslen och 52 procent av de livsmedel som används i regionens kök är ekologiska.

Fokus på morgondagens hälso- och sjukvård

Befolkningen blir allt äldre och vi får nya mediciner och behandlingsmetoder. Hälso- och sjukvården förändras i snabb takt. För att möta morgondagens utmaningar har Region Blekinge startat ett långsiktigt utvecklingsarbete med namnet Framtidens hälso- och sjukvård. Det är en spännande utvecklingsresa som alla på regionen kommer att vara en del av i olika former.

Förmåner

Gedigen introduktion, friskvård och generös vidareutveckling är några av förmånerna för våra medarbetare. Läs mer om våra förmåner

Hjälpte informationen på sidan dig?