Varför välja Region Blekinge?

Region Blekinge erbjuder över 150 olika framtidsyrken med meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling – från kurator, kock och apotekare till it-strateg, teletekniker och sjuksköterska.

Som anställd hos oss har du ett betydelsefullt arbete där du medverkar till att människor mår bättre och därmed får högre livskvalitet. Glädjen och tillfredsställelsen som kommer av att hjälpa invånare och patienter är sådant som våra medarbetare lyfter fram när de talar om sina arbeten.

Nära nio av tio rekommenderar sin arbetsplats

Av Region Blekinges medarbetare skulle 85 procent rekommendera andra att söka sig till sin arbetsplats. Det visar medarbetarenkäten för 2023.

Framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete

För oss är det viktigt med hållbarhetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt för att minska miljöbelastningen, den miljörelaterade ohälsan och främja en hållbar samhällsutveckling. Några exempel på resultat av vårt miljöarbete: 30 procent av vårt avfall är återvinningsbart, våra tillagningskök är kravcertifierade och hälften av de livsmedel som används är ekologiska, vi ställer hållbarhetskrav på kapitalplaceringar och vi har 97 procent förnyelsebar energi för värme. Vi arbetar även aktivt med att ställa miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar och vi använder fossilfria drivmedel i såväl kollektivtrafik som i övriga fordon.

Fokus på morgondagens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården förändras i snabb takt. För att möta morgondagens utmaningar har Region Blekinge startat ett långsiktigt utvecklingsarbete med namnet Framtidens hälso- och sjukvård. Det är en spännande utvecklingsresa som alla på regionen kommer att vara en del av i olika former.

Förmåner

Gedigen introduktion, friskvård och generös vidareutveckling är några av förmånerna för våra medarbetare. Läs mer om våra förmåner

Hittade du informationen du sökte?