Illustration av en sjuksköterska och texten "Välkommen till ditt nya jobb!".

Välkommen till oss!

Här finns samlad information som är bra att ta del av inför starten på ditt nya jobb.

När du börjar hos oss får du också tillgång till vårt intranät, där finns det mer information om din
nya arbetsplats. Har du frågor som inte besvaras här, tveka inte att höra av dig till din närmsta chef!

Introduktion

Som ny medarbetare i Region Blekinge kommer du att få en introduktion. Introduktionen ska ge en konkret bild av dina arbetsuppgifter, din arbetsplats och en helhetsbild av Region Blekinge. Introduktionen varierar beroende på var du kommer att arbeta. Som ny medarbetare kommer du även att få gå vår introduktionsutbildning. Den består av digitala tillfällen och en halvdags workshop då vi ses gemensamt. Under de digitala tillfällena fokuserar vi på organisation,
utveckling, anställning, arbetsmiljö och miljö. Under workshopen utforskar vi bland annat
regionens värdegrund och vilka faktorer som är viktiga för trivsel på arbetsplatsen.

Fotografering för e-kort

Som medarbetare i Region Blekinge behöver du ha en giltig personlig e-tjänstelegitimation, för att
kunna identifiera dig och för passage. För att du ska hinna få ditt e-kort i tid ska du senast tre veckor innan du börjar ditt nya jobb kontakta supporten för e-kort på telefon 0455-73 62 00 och boka tid för fotografering. Detta gäller för dig som är anställd för längre tid än tre månader och inte är timanställd.

Mejl och användarnamn

Som nyanställd i Region Blekinge får du mejladress och användarnamn utifrån det namn som finns registrerat som tilltalsnamn hos Skatteverket. Har du namnen Elvira Anna Andersson och ditt tilltalsnamn är Anna, behöver du säkerställa att det hos Skatteverket är registrerat att Anna är ditt tilltalsnamn, eller att Anna står först bland dina förnamn. I annat fall blir din mejladress i Region Blekinge: elvira.andersson@regionblekinge.se. Du kan registrera ditt tilltalsnamn kostnadsfritt genom att kontakta Skatteverket på telefon 0771-56 75 67, välj folkbokföring
och övriga ärenden.

Matmöjligheter i anslutning till sjukhusområdena

På sjukhusområdena i Karlshamn och Karlskrona finns personalrestaurang och cafeterior. Det finns även varuautomater med ett sortiment av dryck, mackor, enklare rätter att värma, snacks och godis. Varuautomaterna är öppna dygnet runt och du hittar dem i huvudentrén på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona samt i entrén till Wämö center.

Detta gäller vid sjukdom

Skulle du bli sjuk under din anställning ska du kontakta din chef. Får du inte tag på din chef kan
du ringa Region Blekinges växel, telefon 73 10 00, så kan de koppla dig rätt.

Tobak

Region Blekinge är tobaksfritt vilket innebär att du inte får röka eller snusa på arbetstid. Vill du röka på din rast är det endast tillåtet på anvisade platser utomhus. Rökning är inte tillåten i arbetskläder.

Löneutbetalning och skatt

Region Blekinge betalar ut alla löner via Swedbank som i sin tur sätter in din lön på den bank och det konto du uppgett. Inför din första löneutbetalning från Region Blekinge ska du kontakta din bank för att registrera att du bytt arbetsgivare. Alternativt anmäler du ditt konto till Swedbanks kontoregister på Swedbanks webbplats. Om du inte gör enligt ovan kommer du istället att få en utbetalningsavi skickad till dig via post. Din lön betalas ut den 27:e i varje månad. Alla medarbetare får lönebesked elektroniskt via en internetbank. För att det ska fungera behöver du anmäla det själv. Gör din anmälan om e-lönebesked när du börjat din anställning, med hänsyn till miljö och hållbarhet. Instruktioner hur du gör finns på vårt intranät. Som nyanställd ska du lämna eventuellt jämkningsbeslut till Region Blekinges löneavdelning för att vi ska kunna göra rätt skatteavdrag.

Försäkring

Du är som medarbetare i Region Blekinge försäkrad genom afa-försäkring bland annat om du blir sjuk, om du skadas i ditt jobb eller om du skadas på resa till eller från jobbet. Om du skadar dig eller råkar ut för ett tillbud ska du prata med din chef och anmäla detta i Region Blekinges system som hanterar arbetsskador och tillbud (IA-systemet), som du hittar på intranätet.

Friskvård och gym

Du har som medarbetare hos oss fri tillgång till Region Blekinges egna fullt utrustade träningslokaler både i Karlskrona och Karlshamn och du har möjlighet att få friskvårdsbidrag varje år.

Offentlighet och sekretess

Att arbeta i Region Blekinge innebär att du arbetar i en offentlig verksamhet. I Sverige har vi en grundlagsskyddad offentlighetsprincip som ger alla medborgare möjlighet att ha insyn och granska offentlig verksamhet. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Normalt sett är du skyldig att på begäran låta utomstående ta del av
allmänna handlingar, utom om de är sekretessbelagda. Du kan i ditt arbete få ta del av sekretessbelagda uppgifter. Du har som anställd i Region Blekinge tystnadsplikt
och du måste känna till vilka krav på diskretion som är förenade med dina arbetsuppgifter. Tystnadsplikten gäller även på din fritid och när du har avslutat din anställning.
Om du i ditt arbete har behov av att ta del av patientinformation kan du få behörighet till Region
Blekinges digitala system. Att läsa eller på annat sätt ta del av patientinformation i Region Blekinges digitala system i ärenden som inte är arbetsrelaterade räknas
som dataintrång och kan medföra arbetsrättsliga åtgärder och polisanmälan.

Bisyssla

Om du har ett uppdrag, en verksamhet eller annat arbete vid sidan av din anställning i Region Blekinge, kan det vara en bisyssla. En bisyssla kan vara obetald. Om du har en bisyssla eller funderar på att åta dig en bisyssla, har du en skyldighet att anmäla det till din
närmaste chef. Flertalet bisysslor är naturligtvis tillåtna.

Resa till och från jobbet

Tillgängligheten med buss och tåg är god och ett utmärkt alternativ till att ta bilen. Som tillsvidareanställd kan du få rabatt på Blekingetrafikens årskort. Har du möjlighet så cykla gärna.
Kör du bil är du välkommen att parkera på vår personalparkering, men du behöver ett parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet ber du din chef beställa åt dig. Arbetar du utanför sjukhusområdet parkerar du gratis. På sjukhusområdena är parkeringen avgiftsbelagd. Du
kan betala med app, betalkort och mynt.

Hittade du informationen du sökte?