Lex Maria


  • Lex Maria om försenad diagnos och behandling

    En läkare ordinerade njurfunktionsprover vid ett hembesök. Provresultaten visade kraftigt försämrad njurfunktion. Läkaren signerade svaret, men följde aldrig upp med behandling.

  • Lex Maria om förväxling av patienter

    Två patienter på Blekingesjukhuset med liknande hjärtrytmstöringar förväxlades i samband med service av hjärtövervakningsutrustning. Felet upptäcktes först när den ena patienten kopplades bort för att...

  • Lex Maria om bristande kommunikation

    En patient som äter blodförtunnande medicin drabbades av akut blödning. Den akuta handläggningen fungerade bra. När patienten skulle återgå till sin ursprungliga medicinering brast kommunikationen med...
Hittade du informationen du sökte?