En kvinna märker motorhuvar i fabrik

Validering av kompetens

Validering är ett verktyg för att synliggöra och erkänna individers faktiska kompetens – oavsett var, hur eller när den kompetensen utvecklats.

Validering kan vara lämpligt för den som saknar papper på sin kompetens och som till exempel behöver kunna visa vad de kan för att få ett jobb, för att antas till en utbildning eller för att kunna förkorta sin utbildning. Allt det en individ har lärt sig, både genom formell utbildning (till exempel på gymnasiet eller högskola) och via arbete och fritidssysselsättning kan vara värdefullt vid en validering.

Validering är också ett verktyg för dig som arbetsgivare. Genom validering av din personal kan du arbeta proaktivt med relevant kompetensplanering, kompetenstrappor och utveckling av din personal.

Olika kompetenser

Kunskap och kompetens kan man förvärva på olika sätt: formellt, icke-formellt och informellt.

Formell kunskap är kunskap från det formella utbildningssystemet. Den visar man genom exempelvis betyg från grundskolan, sin gymnasieexamen eller genom poäng från högskolan.

Icke-formell och informell kunskap är sådant som man lär sig exempelvis genom studiecirklar, genom att lära sig av kollegor, eller på egen hand. En persons informella och icke-formella kunskap är ofta omfattande. Den kunskapen kan vara svårare att visa på ett rättvisande sätt.

Genom validering kan icke-formell och informell kompetens dokumenteras, bedömas och erkännas. Det innebär att du kan visa din faktiska kompetens och ditt kunnande.

Validering är en process

Validering är en process som kan ha olika syften. Processens steg är de samma, men kan innehålla olika metoder och tillvägagångssätt. Därför kan valideringsprocessen se olika ut för varje individ och i olika sammanhang.

När valideringen är klar kan det vara värdefullt att träffa en vägledare för att se vilka vägar det finns att gå vidare på.

Ett första steg är att identifiera vilket eller vilka områden kompetensen ligger inom. Därefter kan man behöva samla ihop all information om detta, till exempel dokument från utbildningar, och sammanställa olika arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter.

Nästa steg innebär att kompetensen bedöms. Vilken nivå har kunskaperna? Detta kan ske på olika sätt, t ex genom intervjuer, muntliga och skriftliga prov, praktiska prov, arbetsprover med mera. Den som gör bedömningen gör ett upplägg för att helt förstå vilka kunskaper du har och om de når den nivå som krävs. Därför kan det variera hur en bedömning går till.

Slutligen kan valideringen leda till att kompetensen erkänns mot det ramverk du bedöms mot. Om du t ex bedöms mot kunskapsmålen i en gymnasiekurs, och godkänns, leder det till ett betyg. Om du bedöms mot branschstandard/branschkrav, leder det till ett intyg eller certifikat enligt den standarden.

Reglerade yrken

Inom en del yrken, finns det beskrivet i lag vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Dessa yrken kallas samlat för ”reglerade yrken”. Varje sådant yrke har egna regelverk, och olika myndigheter eller andra organisationer har i uppgift att kontrollera att kraven uppfylls.

Den som uppfyller kravet för ett reglerat yrke kan ansöka om att få en legitimation, auktorisation eller liknande.

Om du vill validera din kompetens mot ett reglerat yrke behöver du vända dig till rätt myndighet för mer information om vilka krav som finns och hur du kan ansöka om att få utöva yrket.
Valideringen kan vara en lång process med flera olika steg.

Universitets och högskolerådet har en lista med reglerade yrken och information om dessa.

För mer information läs på uhr.se Länk till annan webbplats.

Vart vänder jag mig som individ

Om du överväger att genomföra validering eller vill veta mer om hur validering går till kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare vid KomVux (eller motsvarande) i din kommun.

Karlshamn Länk till annan webbplats.

Karlskrona Länk till annan webbplats.

Ronneby Länk till annan webbplats.

Olofström Länk till annan webbplats.

Sölvesborg Länk till annan webbplats.

För mer Information om branschvalidering kan du vända dig till Myndigheten för Yrkeshögskolan, som har i uppdrag att kvalitetssäkra branschmodeller inom validering.

Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

Här kan du hitta en förteckning över branschmodeller och kontaktvägar.

Branschmodeller Länk till annan webbplats.

Internationell kompetens, internationell karriär

Om du har utbildning från utlandet kan du vända dig till Universitets- och högskolerådetLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. för att få en bedömning av vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Du som har en svensk utbildning och som vill studera eller arbeta internationellt, kan läsa mer om olika möjligheter på Universitets och högskolerådets sida om internationella möjligheter här Internationella möjligheter Länk till annan webbplats.

Validering för arbetsgivare

För dig som arbetsgivare kan validering göras som insats för flera anställda, t ex en avdelning eller en arbetsgrupp. Du kan få en god förståelse för vilka kompetenshöjande insatser som är relevanta.

Man kan validera enligt branschstandard, men man kan också validera mot utbildningsystemets krav, till exempel inom yrkesvux eller yrkeshögskolan.

En branschmodell är framtagen av branschen själv, och utgår från krav på kompetenser inom olika områden, som är viktiga för ett yrke eller en yrkesroll.

Exempelvis finns inom industribranschen Svensk Industrivalidering som har tagit fram modeller som Industriteknik bas, Automation Bas och Underhåll Bas, man också mer specifika som till exempel validering inom CNC och Träteknik.

industribranschen Svensk Industrivalidering Länk till annan webbplats.

Organisationen Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har mycket information om validering och vilket stöd du kan få och vänder sig till dig som är arbetsgivare inom kommunala företag. Även andra arbetsgivare kan hitta inspiration och uppslag till arbetssätt hos Sobona.

Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation Länk till annan webbplats.

FAQ

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper, färdigheter och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Det spelar ingen roll hur, var eller på vilket sätt man har skaffat sig kunskapen.

Varför gör man en validering?

Validering kan man göra av olika anledningar. Det kan vara för att man vill kunna visa sin kompetens för en arbetsgivare. Det kan vara för att man vill studera men saknar formell behörighet. Beroende på syftet och målet med valideringen och vilken kunskap man vill validera, används olika ramverk för att bedöma och erkänna kompetensen. Med hjälp av en vägledare kan man ta reda på vilken typ av validering som är aktuell i just sin situation.

Får jag alltid ett betyg eller certifikat efter en validering?

Det finns aldrig en garanti för att en validering leder till ett certifikat eller ett betyg. Men genom att pröva din kompetens mot de krav som finns, får du veta vad du behöver komplettera med, för att nå ditt mål. Det är viktig information för dig i din planering.

Kan jag få både betyg och branschintyg?

Du kan i normalfallet bara valideras mot ett ramverk i taget. Om du önskar både betyg och intyg enligt branschstandard, behöver du oftast göra två valideringar.
En validering inom utbildning kan ibland bedöma mot flera kurser. Uppläggen skiljer sig åt mellan olika ämnesområden och olika skolor.

Vem kan få sina kunskaper validerade?

Validering kan göras av den som har skaffat sig tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom ett eller flera områden. Genom samtal med en vägledare kan man få hjälp att avgöra om det finns tillräckligt med kunskaper för att göra en validering.

Hittade du informationen du sökte?