Internationella transporter

Blekinge är ett litet län men av stor betydelse för Sverige i utmaningen att möta upp den ökade handeln med växande ekonomier i centrala- och östra Europa.

Via våra hamnar sker transporter och resor över Östersjön. Karlshamn är en av de största i landet och den största reguljära mellan Sverige och Baltikum. Karlskrona har den största enskilda färjelinjen vad avser passagerare till och från Polen.

Region Blekinge initierar och leder regionala samverkansprojekt inom infrastruktur och transporter med internationell koppling. Under senare år har vi lett och deltagit i flera större EU-finansierade initiativ som starkt bidragit till utvecklingen av vår infrastruktur. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta att satsa på att stärka Blekinges roll i internationella transportkedjor, samtidigt som vi måste hantera transporterna på ett hållbart och säkert sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?