Blekingetrafiken med information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Region Blekinges förvaltning för att bedriva kollektivtrafik är Blekingetrafiken vilket också är varumärket för all upphandlad kollektivtrafik i länet. Blekingetrafikens verksamhet utgår från trafikförsörjningsprogrammet som regelbundet beslutas av region Blekinges högsta ledning. Här ligger Blekinges övergripande mål i den regionala utvecklingsstrategin till grund för ambitionsnivå och operativa mål för trafiken.

Blekingetrafiken upphandlar all trafik inom buss, tåg, båt och för behovsanpassad trafik som utförs av mindre fordon. Här planeras även tidtabellerna, taxor tas fram och trafiken marknadsförs genom olika media. En central funktion är Blekingetrafikens sökmotor eller app för att söka resor och betala för dessa inom Blekinge och till grannlänen. Här planeras och utförs även länets färdtjänst med egen beställningscentral.

Har du färdtjänsttillstånd och vill boka resa?

Då är du välkommen att ringa kundtjänst på 0455-165 00 för att göra en bokning.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst ska göra det möjligt för personer med stora och bestående funktionshinder att göra resor inom Sverige till normala resekostnader. Syftet med resan ska vara rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet. Resor beviljas inte om syftet med resan är arbete, studier eller sjukvård.

Riksfärdtjänst är inte detsamma som vanlig färdtjänst. Att en person är beviljad färdtjänst innebär inte automatisk rätt till riksfärdtjänst.

Resa med riksfärdtjänst får göras av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Oftast måste du ansöka om varje enskild resa. Bedömningen om vilka extra kostnader resan innebär kan skilja beroende på resmål, tid på dygnet och kollektivtrafikens tillgänglighetsanpassning.

Resa med riksfärdtjänst innebär oftast inte resa med bil. Riksfärdtjänst beviljas oftast med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären ansvarar själv för att skaffa ledsagare. Riksfärdtjänst ska ersätta den extra kostnad resenären får vid resa på grund av sin funktionsnedsättning.

Kontakt med en handläggare

Telefon: 0455-233 90
Telefontid: 10.00-11.00
E-post: fardtjanst@regionblekinge.se

Utanför kontorstid samt på helger och helgdagar är kontoret obemannat och då kan du kan inte nå oss. Tänk också på att det under semestertider och vid storhelger kan vara lägre bemanning och svårare att nå oss. Vi läser e-postmeddelande helgfria vardagar 08.00-16.00.

Meddelanden, intyg och ansökningar kan alltid skickas via e-post till fardtjanst@regionblekinge.se.

Postadress


Region Blekinge
Färdtjänsten
371 81 Karlskrona

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ladda ner ansökningsblankett på den här sidan.

Vad kostar det?

Du betalar resan med en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen har beslutat om en schablon för hur stor denna kostnad är vid olika reslängder. Nedanstående gäller från 1997-01-01.


Vägavstånd i kilometer

Kostnad för personer som är 26 år eller äldre

Kostnad för personer som är 25 år eller yngre

0-100

105

73

101-125

130

91

126-150

165

115

151-175

195

136

176-200

220

154

201-25

255

178

226-250

275

192

251-275

300

210

276-300

320

224

301-350

370

259

351-400

420

294

401-450

420

294

451-500

420

294

501-600

535

374

601-750

600

420

750-1000

655

458

1001-1250

680

476

1251-1500

700

490

1501-

755

528

Färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och ingår i det som brukar kallas serviceresor.

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte på egen hand kan förflytta dig eller resa med allmän kollektivtrafik.

Den körs med mindre fordon från dörr till dörr. Du samåker med andra och får vara beredd på att resan kan ta längre tid än en direktresa. Resor i färdtjänsten kan i viss mån anpassas till den enskildes behov genom olika tilläggstjänster. Hjälpmedel som rollator och rullstol får tas med vid resa och chauffören kan hjälpa dig i större utsträckning än i den allmänna kollektivtrafiken.

Rullstol som säte vid färd

Rullstolarna måste vara godkända av respektive tillverkare avseende utrustning och hållfasthet i chassi och fästanordningar. Mer information om detta kan fås från förskrivare, hjälpmedelscenter, och Blekingetrafikens kundtjänst.

Rätt till färdtjänst

Handläggaren bedömer rätten till färdtjänst utifrån din förflyttningsförmåga eller din förmåga att åka med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen kan vara både fysisk och psykisk och den måste ha en beräknad varaktighet på minst tre månader. Om du kan köra bil eller inte har ingen betydelse för rätten till färdtjänst. Du kan inte få färdtjänst bara för att det saknas kollektivtrafik där du bor, eftersom det inte har något samband med din hälsa eller förflyttningsförmåga.

Ansöka om färdtjänst

I Blekinge är det handläggare på Region Blekinge som prövar rätten till färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Blekinge för att få ansöka om färdtjänsttillstånd. Du kan ansöka om färdtjänsttillstånd via e-tjänst på 1177.se eller via ansökan på papper. Ansökan på papper kan du få hemskickad av handläggare eller ladda ner via nedanstående länk. Om du behöver hjälp och har någon anhörig i Blekinge, eller på någon annan ort i Sverige, så kan hen logga in på 1177.se och ansöka åt dig.

Ansök om färdtjänsttillstånd via e-tjänst på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med en handläggare

Telefon: 0455-233 90
Telefontid: 10.00-11.00
E-post: fardtjanst@regionblekinge.se

Utanför kontorstid samt på helger och helgdagar är kontoret obemannat och då kan du kan inte nå oss. Tänk också på att det under semestertider och vid storhelger kan vara lägre bemanning och svårare att nå oss. Vi läser e-postmeddelande helgfria vardagar 08.00-16.00.

Meddelanden, intyg och ansökningar kan alltid skickas via e-post till fardtjanst@regionblekinge.se.

Postadress:


Region Blekinge
Färdtjänsten
371 81 Karlskrona

Sjukresor

För resor till och från sjukvård och tandvård kan du använda sjukresor. Du kan läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?