Ett öresundståg åker genom öppna landskap.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge.

Myndigheten ansvarar för Blekinges kollektivtrafik och riktlinjer beslutas regelbundet genom att regionens trafikförsörjningsprogram uppdateras. Inför teckning av nya trafikavtal ska myndigheten besluta om allmän trafikplikt vilket beskriver vilken trafik Region Blekinge tar ansvar för. Allmän trafikplikt är dels en information till länets invånare om vilken ambitionsnivå som finns gällande kollektivtrafiken.

Samtidigt ska kollektivtrafikföretag få en bild av vilka förutsättningar det finns att bedriva kommersiell trafik. När ett företag önskar bedriva kollektivtrafik ska anmälan göras till myndigheten enligt fastställda riktlinjer.

Hittade du informationen du sökte?