Cykelstudie för Blekinge

Region Blekinge har med hjälp av konsult tagit fram en cykelstudie för länet. Syftet med studien är att skapa ett kunskapsunderlag inför kommande arbete med den regionala cykelstrategin.

Studien utgår från planeringsunderlaget för strategiska noder och kopplar på cyklingen, både utifrån ett pendlings- och ett besöksnäringsperspektiv. Syftet med detta är dels att rama in potentiella stråk samt attraktiva bytespunkter mellan cykel och andra färdmedel, dels att se hur den kustnära turismcykelleden kan koppla på stråken med pendlingspotential.

Studien finnes nedan under dokument och länkar, och den digitala versionen med kartunderlag kan ses här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hittade du informationen du sökte?