Lex Maria


 • Lex Maria om försenad diagnos

  En BVC på en vårdcentral i Blekinge missade man att ett litet barn hade för snabb tillväxt av huvudet. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om syresättningsproblem 

  En patient som kom tillbaka till sin avdelning efter en undersökning hösten 2021 blev inte kopplad till den centrala syrgastillförseln. Patienten fick i stället fortsatt syrgas via en transportabel tu...

 • Lex Maria om försenade analyssvar

  Två patienter som opererade bort hudförändringar sommaren 2021 fick svar först efter fem månader. Hudförändringarna visade sig vara cancer och nu anmäler Region Blekinge förseningen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om fördröjd undersökning

  En patient skulle enligt planering få sin tarm undersökt på Blekingesjukhuset inom två månader efter läkarbesök. Undersökningen blev kraftigt försenad då en redan lång vårdkö förlängdes på grund av co...

 • Lex Maria om för hög läkemedelsdos

  En patient med en neuropsykiatrisk funktionsvariation och fick så mycket läkemedel att hen kunde ta för mycket läkemedel under flera månader. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om fel diagnos

  En patient som hade kontakt med BUP utreddes för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men i utredningen och i utlåtandet hittades allvarliga fel. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Mari...
Hittade du informationen du sökte?