Dyspné, syrgas och symptomlindrande behandling

Andnöd (dyspné) är vanligt i befolkningen och en ledande orsak till lidande vid svår sjukdom men är bristfälligt studerat.

Syfte

Att ta fram evidens kring orsaker till symptom, främst dyspné, i befolkningen och vid olika sjukdomar samt att ta fram evidensbaserad behandling.

Frågor

  1. Vilka faktorer bidrar till dyspné och lidande i befolkningen och vid svår sjukdom?
  2. Hur ska vi bäst mäta dyspné i forskning och kliniskt arbete?
  3. Hur kan vi bättre behandla symptom med fokus på dyspné?

Typ av projekt och data

Ett stort antal projekt inom svår lungsjukdom och dyspné pågår i samarbete med forskningsnätverk av ledande forskare i Sverige och internationellt (Australien, England, Kanada, och USA). Projekt inkluderar epidemiologi (analys av databaser), intervjustudier, laboratoriestudier (såsom inom klinisk fysiologi), kliniska kohortstudier och randomiserade behandlingsstudier. Nätverket har tillgång till stora mängder data kring flera frågeställningar. Jag leder även forskning utifrån det unika svenska Andningssviktsregistret (Swedevox). Där finns data kring patienter med andningssvikt (hemsyrgas, ventilator, CPAP) i Sverige sedan 1987. Jag är även aktiv inom stora befolkningsstudier i Europa och Sverige. Vi har publicerat i ledande tidskrifter såsom BMJ, Lancet Resp Med, New England Journal of Medicine och JAMA.

Kontakt

Vi är öppna för samarbeten på olika nivåer: examensprojekt, ST-projekt, intresse av forskning/idéer; doktorandstudier; post-doc; Kontakta oss via mejl: pmekstrom@gmail.com

Hittade du informationen du sökte?