Ansök om AT i Blekinge

Region Blekinge erbjuder, med tillträde hösten 2023, fjorton AT-block.

I erbjudandet ingår:

 • 19 månaders block + möjlighet till tre veckors valfri placering
 • Lönen justeras efter 12 respektive 18 månader
 • två veckors gemensamt utbildningsprogram
 • utbildning 4 fyra timmar per vecka
 • studierektorer
 • möjlighet att delta i AT-stämman, samt annan extern utbildning.

Start

AT- blocken har tillträde enligt nedan:

 • Fem block med start vecka 36
 • Fyra block med start vecka 49
 • Fem block med start vecka 42

Formella krav

 • Läkarexamen före tillträde enligt Socialstyrelsens bestämelser eller beslut från Socialstyrelsen om AT
 • språkkunskaper motsvarande C1
 • vid krav på författningskurs från socialstyrelsen ska denna vara godkänd vid tillträde.

Övriga meriter

 • Tidigare yrkeserfarenhet
 • lokal förankring
 • forskning
 • andra relevanta utbildningar.

Ansökan

Skicka ditt CV och personliga brev med angivna referenser till oss senast den 8 mars klockan 16.00 via e-post till at-ansokan@regionblekinge.se. Skriv ”AT hösten 2023” i ämnesraden.

Ange referensnummer i din ansökan enligt nedan. Om du väljer att ansöka till båda blocken ska en tydlig prioritering göras mellan referensnumrerna.

Ref nr1; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering östra Blekinge (psykiatrin kan vara insprängd mellan sjukhusplaceringarna).

Ref nr2; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering västra Blekinge (psykiatri och primärvård ligger i följd ”efter” sjukhusåret).

Vi planerar att ha intervjuer med urval av de sökande måndag – onsdag 13-15 mars 2023.

Inför anställning

Arbetsgivaren kan komma att begära utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister på de som kommer att erbjudas AT.

Hjälpte informationen på sidan dig?