Ansök om AT i Blekinge

Region Blekinge erbjuder, med tillträde hösten 2024, fjorton AT-block.

I erbjudandet ingår:

 • 19 månaders block + möjlighet till tre veckors valfri placering
 • lönen justeras efter 12 respektive 18 månader
 • två veckors gemensamt utbildningsprogram (vecka 36 och 37 2024)
 • utbildning fyra timmar per vecka
 • studierektorer
 • möjlighet att delta i AT-stämman, samt annan extern utbildning.

Start

AT- blocken har tillträde enligt nedan:

 • fem block med start vecka 36
 • fyra block med preliminär start vecka 42
 • fem block med preliminär start vecka 49.

Formella krav

 • läkarexamen före tillträde enligt Socialstyrelsens bestämelser eller beslut från Socialstyrelsen om AT
 • språkkunskaper motsvarande C1
 • vid krav på författningskurs från socialstyrelsen ska denna vara godkänd vid tillträde.

Övriga meriter

 • tidigare yrkeserfarenhet
 • lokal förankring
 • forskning
 • andra relevanta utbildningar.

Ansökan

Skicka ditt CV och personliga brev med angivna referenser till oss senast den 6 mars klockan 16.00 via e-post till at-ansokan@regionblekinge.se. Skriv ”AT hösten 2024” i ämnesraden.

Ange referensnummer i din ansökan enligt nedan. Om du väljer att ansöka till båda blocken ska en tydlig prioritering göras mellan referensnumrerna.

Ref nr1; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering östra Blekinge (psykiatrin kan vara insprängd mellan sjukhusplaceringarna).

Ref nr2; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering västra Blekinge (psykiatri och primärvård ligger i följd ”efter” sjukhusåret).

Vi planerar att ha intervjuer med urval av de sökande måndag – onsdag 11-13 mars 2024.

Inför anställning

Arbetsgivaren kan komma att begära utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister på de som kommer att erbjudas AT.

Hittade du informationen du sökte?