Ansök om AT i Blekinge

Region Blekinge erbjuder, med tillträde våren 2023, fjorton AT-block.

I erbjudandet ingår:

 • 19 månaders block + möjlighet till 3 veckors valfri placering
 • Lönen justeras efter 12 respektive 18 månader
 • 2 veckors gemensamt utbildningsprogram
 • Utbildning 4 timmar/vecka
 • Studierektorer
 • Möjlighet att delta i AT-stämman samt annan extern utbildning.

Start

AT- blocken har tillträde enligt nedan med start runt den 1:a i månaden

 • 5 AT-block februari 2023
 • 5 AT-block april 2023
 • 4 AT-block juni 2023

Formella krav

 • Läkarexamen före tillträde enligt Socialstyrelsens bestämelser eller beslut från Socialstyrelsen om AT.
 • Språkkunskaper motsvarande C1
 • Vid krav på författningskurs från socialstyrelsen ska denna vara godkänd vid tillträde.

Övriga meriter

 • Tidigare yrkeserfarenhet
 • Lokal förankring
 • Forskning
 • Andra relevanta utbildningar

Ansökan

Skicka ditt CV och personliga brev med angivna referenser till oss senast den 5 oktober klockan 16.00 via e-post till at-ansokan@regionblekinge.se. Skriv ”AT våren 2023” i ämnesraden.

Ange referensnummer i din ansökan enligt nedan. Om du väljer att ansöka till båda blocken ska en tydlig prioritering göras mellan referensnumrerna.

Ref nr1; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering östra Blekinge (psykiatrin kan vara insprängd mellan sjukhusplaceringarna).

Ref nr2; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering västra Blekinge (psykiatri och primärvård ligger i följd ”efter” sjukhusåret).

Vi planerar att ha intervjuer med urval av de sökande måndag – onsdag 10-12 oktober 2022.

Inför anställning

Arbetsgivaren kan komma att begära utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister på de som kommer att erbjudas AT.

Allmänna upplysningar

Mats Magnusson
HR-partner
0455-734202
E-post: mats.magnusson@regionblekinge.se

Facklig företrädare för SYLF Blekinge

Margrete Aspvall
E-post: margrete.aspvall@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?