Tjänstgöring inom psykiatrin

Allmäntjänstgöringen (AT) inom vuxenpsykiatrin är tre månader. Vi försöker så långt som möjligt ta hänsyn till dina personliga önskemål av var du vill bli placerad.

Handledning på arbetsplatsen

Alla AT-läkare får en egen handledare med specialistkompetens. Handledaren ansvarar tillsammans med verksamhetschefen för att din arbetssituation är rimlig med hänsyn till arbetsbörda, svårighetsgrad, handledning, stöd i patientfall med mera.

Jourer

Du ingår i jourschemat efter att ha auskulterat på psykiatriska akutvårdsavdelningen. Jourtillfällena läggs ut i samråd med dig.

Dagtjänstgöring på psykiatriska akutavdelningen

Under din psykiatriplacering ingår två veckors dagtjänstgöring på psykiatriska akutavdelningen.

Kurser och utbildningar

Deltagande i de planerade gemensamma utbildningarna för AT-läkare (torsdagseftermiddagar) är obligatorisk. Dessutom har du möjlighet att delta i seminarier, föreläsningar med mera som anordnas inom psykiatrin.

Verksamheten är indelad i sektorer

Vuxenpsykiatrin i Blekinge är indelad i två olika sektorer - vuxenpsykiatrin öst med Karlskrona och Ronneby och vuxenpsykiatrin väst med Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Sektorerna i östra länsdelen är aktuella för AT-läkare som tjänstgör Karlskrona och sektorerna i den västra länsdelen är aktuella för AT-läkare som tjänstgör i Karlshamn.

Verksamhetens inriktning

Vuxenpsykiatrin har en socialpsykiatrisk inriktning med ett helhetstänkande, där psykologiska, sociala, existentiella och biologiska perspektiv uppmärksammas parallellt.
Arbetet präglas till stor del av teamarbete och samverkan med bland annat primärvård och kommunerna.

Mottagningar och mellanvård finns i varje kommun. I västra Blekinge har sektorerna Karlshamn och Sölvesborg/Olofström en gemensam vårdavdelning i Karlshamn. Karlskrona och Ronneby har gemensam vårdavdelning i Karlskrona

Vårdplatser inom vuxenpsykiatrin

  • Karlskrona, Ronneby (28 vårdplatser)
  • Karlshamn, Sölvesborg/Olofström (18 vårdplatser)

Totalt finns cirka 15 läkare + ST-läkare inom psykiatrin i Blekinge.

Övriga verksamheter inom psykiatrin

Förutom vuxenpsykiatrin finns följande verksamheter i länet:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som arbetar med mottagningar i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Länsövergripande slutenvård finns i Karlskrona med två vårdplatser.
  • Länsgemensam psykiatri, där ingår den psykiatriska akutavdelningen (PAKA) med sex vårdplatser, den psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA) med fyra vårdplatser, en beroendeenhet med åtta vårdplatser och mottagning för äldrepsykiatri, minnesmottagning, sexologi och dagverksamhet för ätstörning.
Hittade du informationen du sökte?