Meritkriterier för AT i Region Blekinge

Här hittar du information om vilka meritkiterier som gäller vid rekrytering av AT-läkare i Region Blekinge.

Region Blekinge samarbetar med SYLF Blekinge i syfte att genomföra en rättvis och likartad rekrytering till allmäntjänstgöring. Urval av sökande till intervju sker utifrån fastställda meritkriterier. Intervjun inriktas mot yrkeserfarenhet och reflektioner kring läkarrollen. Alla sökanden intervjuas likartat. Representant från SYLF närvarar och har insyn i urvalsprocess, intervjuer och tjänstetillsättning. SYLF har ingen beslutsrätt i urval eller tjänstetillsättning.

Beslut om att erbjuda anställning grundas på ansökan, intervjuresultat och referenser. Det tas ingen hänsyn till könstillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk bakgrund.

Mångfald ses som en styrka, därför välkomnas sökande med olika bakgrund. Inför anställning görs en kontroll gentemot belastningsregistret.

Krav för ansökan:

 • Läkarexamen senast vid tillträde till sökt tjänst
 • utländska sökande tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs skall denna vara godkänd vid ansökan. I tillämpliga fall krävs därtill arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Meritkriterier vid urval av ansökningar är:

 • Yrkeserfarenhet både inom och utanför läkaryrket
 • i personligt brev anförda argument för Region Blekinge som framtida arbetsgivare
 • forskningserfarenhet
 • förmåga till korrekt skriftlig kommunikation
 • i CV uppfyllda förutsättningar för att framställd medicinsk kompetens kan bedömas vara rimligt relevant och uppdaterad.

Meritkriterier vid anställningsintervju är (utöver ovanstående):

 • Förmåga att reflektera kring läkaryrkets förutsättningar och utmaningar
 • förmåga att fatta beslut eller be om hjälp i relation till kompetensnivå
 • personlig lämplighet
 • samarbetsförmåga
 • utlåtande från referenser.
Hittade du informationen du sökte?