Utbildning under AT i Region Blekinge

Introduktionskurs under 2 veckor innehållande AMLS, praktiska rutiner samt föreläsningar i medicinska ämnen med lokalt perspektiv.

Studierektorer – handledare

Det finns tre studierektorer som leder allmäntjänstgöringen. När du börjar ditt AT-block får du en huvudhandledare. Dessutom får du en klinikhandledare vid varje utbildningsavsnitt.

Kurser/Utbildningar

Under AT bevlijas högst 10 dagars ledighet med lön för utbildning/kurser, så kallade studiedagar.

Kursen skall vara relevant för AT. AT-samordnare och AT-studierektor måste godkänna kursen innan kursanmälan och ledighetsansökan skickas in.

Studiedagarna innefattar förutom kursavgift och ledighet med lön (måndag till fredag) även resekostnader och boende enligt Region Blekinges resepolicy. Det är AT-läkarens ansvar att beställa boende och resa med återhållsamhet vilket innebär att billigaste färdsätt och hotell i lägre prisklass på rimligt avstånd från kursplats gäller.

Antalet studiedagar enligt kursschema gäller. Det är inte tillåtet att spara studiedagar genom att själv korta ner antalet kursdagar man är närvarande.

Alla utbildningar/kurser skall utvärderas enligt utvärderingsmall.

Kurs beviljas endast om den genomförs i sin helhet innan anställningen som AT-läkare löper ut. Studiedagar som inte utnyttjats vid AT slut ersätts inte ekonomiskt eller i allmän ledighet.

AT-stämman

Vi erbjuder er att gå på AT-stämman en gång under AT utöver de 10 dagarna ovan.

AT-stämman avslutas på lördag kväll och därför bekostar Region Blekinge även övernattning mellan lördag och söndag, men lördag räknas inte som arbete och man kan därför inte begära ersättning för denna.

AT-provet

Inför AT-provet har man förutom tentadagen även två inläsningsdagar (inte nödvändigsvis i direkt anslutning) under allmänmedicinplaceringen.

Arbetsgivaren ersättter resan tur och retur till AT tentamen med det billigaste färdsättet men ersätter inte kostnader för övernattning.

AT utbildning internt

Under terminerna är torsdagseftermiddagen avsatt för utbildning med obligatorisk närvaro. Schemaläggarna på de olika klinikerna är medvetna om detta.

Ovanstående gäller inte under jul- och nyår- och trettonhelgen samt under sommarperioden då man måste räkna med att tjänstgöra kliniskt fullt ut om man inte har någon annan ledighet beviljad.

Mer information om utbildningarna hittar man på AT-läkarnas samarbetsyta.

Hittade du informationen du sökte?