Tjänstgöring på Blekingesjukhuset

Allmäntjänstgöringen inom de somatiska specialiteterna vid Blekingesjukhuset är tio månader.

Handledning

AT-läkarna får en egen utbildad handledare. Handledaren ansvarar tillsammans med verksamhetschefen för att din arbetssituation är rimlig med hänsyn till arbetsbörda, svårighetsgrad, handledning, stöd i patientfall med mera.

Jourer

Du ingår i dagjourschemat. Efter inskolning får du även egna nattjourer på medicinplaneringen tillsammans med mellanjour som är antingen en ST-läkare eller specialistläkare.

Om Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset är uppdelat på två enheter i Karlskrona och Karlshamn, med gemensam sjukhusledning och gemensamma klinikledningar. Som AT-läkare är du basplacerad antingen i Karlskrona eller Karlshamn. Under sjukhusplaceringarna kommer tjänstgöring att vara förlagd på båda orterna. Totalt har Blekingesjukhuset 285 fastställda vårdplatser fördelat enligt nedan. Dessutom finns det ytterligare 78 tekniska vårdplatser.

Karlskrona

I Karlskrona har följande kliniker verksamhet:

 • Medicin med lungsektion
 • Infektion med hudsektion
 • Kirurgi med urologisektion
 • Ortopedi
 • Ögon
 • Öron
 • Barn- och ungdomsklinik
 • Kvinnoklinik
 • Thorax (kirurgi, anestesiologi, radiologi och kardiologi)
 • Habilitering och rehabilitering
 • Klinisk fysiologi
 • Klinisk kemi och mikrobiologi
 • Patologi och cytologi
 • Anestesi
 • Röntgen
 • Akutklinik

Totalt finns cirka 240 läkare på Karlskronaenheten varav 40 är AT-läkare.

Karlshamn

I Karlshamn har följande kliniker verksamhet:

 • Medicin
 • Kirurgi
 • Ortoped/Kirurgavdelning
 • Ögonmottagning
 • Öronmottagning
 • Kvinnomottagning
 • Habilitering och rehabilitering
 • Anestesi
 • Röntgen

Totalt finns cirka 60 läkare på Karlshamnsenheten varav 15 är AT-läkare.

Hittade du informationen du sökte?