Journalen via nätet

Invånare som är 16 år eller äldre kan läsa information i sin journal genom att logga in på 1177 med e-legitimation.

Syftet med journalen via nätet är att våra patienter ska kunna bli mer delaktig i sin egen vård. Att kunna läsa journalen via nätet ökar möjligheten för patienten  att förbereda sig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Från journalen i Region Blekinge går det att läsa journalanteckningar, se vårdkontakter, diagnoser och provsvar från samtliga vårdcentraler och sjukhus i länet gjorda från den 1 september 2015. Kvinnokliniken, habiliteringen, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin visar information från den 1 december 2016.

Det är också möjligt att se läkemedel som gäller pågående behandling, inte avslutad behandling.

Patienten kan se:

  • journalanteckningar i den egna journalen om patienten har fyllt 16 år
  • sitt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år.

Patienten kan inte se:

  • sitt barns journalanteckningar om barnet är 13 år eller äldre (speciella tillstånd kan ges vid undantag)
  • information från ungdomsmottagningen
  • information från könsmottagning
  • information från Folktandvården
  • röntgenbilder, EKG, olika diagram mm

Region Blekinge kommer succesivt att visa fler uppgifter från journalen. Exempel på kommande information är remisstatus.

Det är möjligt att del av journalinformation från andra landsting och regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Hittade du informationen du sökte?