Fyra personer i vårdkläder som står utomhus.

Beroendevård som lovordas av patienterna

Patienterna har sagt sitt i den nationella enkäten: beroendeavdelningen i Region Blekinge är i toppklass i landet. Träffa beroendeavdelningen som berättar om varför.

Riket: 64 procent. Blekinge: 71,9 procent. Resultatet är från den senaste nationella patientenkäten i vuxenpsykiatrin. Siffrorna jämför helhetsintrycket av heldygnsvård, alltså den psykiatriska vård där patienten varit inlagd. De tillfrågade patienterna har fått gradera hur väl de tycker att ett antal påståenden stämmer överens, inom områden som exempelvis respekt och bemötande, tillgänglighet och emotionellt stöd. Siffrorna har omvandlats till en procent som speglar grad av nöjdhet.

Vuxenpsykiatrin i Blekinge får alltså klart bättre omdöme än i Sverige som helhet. Och i statistiken finns en avdelning i Blekinge som särskilt sticker ut: beroendeavdelningen. Här landar helhetsintrycket på hela 86,4 procent.

- Det är ett grymt bra resultat! Särskilt eftersom det kommer från en patientgrupp som här inne får en rätt fyrkantig vård och en jobbig tid. Många vill ha sådant som vi inte kan ge dem. Vi säger ofta nej, nej, nej, och patienterna får jobba mycket med sig själva, säger Peter Stålhandske, beroendeavdelningens avdelningschef.

- Patienterna brukar be oss fara åt helvete under vårdtiden, för att efteråt säga "ni har varit underbara", fortsätter Ulrika Leander-Alsén, skötare.

Avgiftning och abstinensbehandling

Beroendeavdelningen finns på sjukhusområdet i Karlskrona. I slutet av en korridor med stängda dörrar till patientrummen finns ett klassiskt mötesrum, med avlångt bord och en stor whiteboardtavla. Det är strax före lunchtid och genom persiennerna syns fredagstrafiken passera förbi på Lasarettsvägen strax utanför.

- Hos oss vårdas patienter som behöver beroendemedicinsk vård i form av avgiftning och abstinensbehandling, förklarar Anna Therese Johnsson, läkare.

Det är socialtjänsten i kommunerna som ansvarar för behandlingen, och de flesta som har ett beroende behöver inte regionens specialistvård som en del i sin behandling. Men ibland görs bedömningen att en inläggning är nödvändig. Det kan bero på ålder, andra sjukdomar än missbruket eller patientens sociala situation. Allra vanligast är inläggning vid beroende av alkohol eller opioider såsom heroin, morfin och oxikodon. Detta eftersom abstinensbesvären för dessa droger kan vara farliga.

"Resultaten speglar vårt förhållningssätt"

Så här beskriver beroendeavdelningen sina tankar om det fina resultatet.
- Det känns som att vi gör något bra och hjälper dem som är mest utsatta, säger Hanna Gustavsson, skötare.

- Resultaten speglar vårt förhållningssätt som vi jobbar systematiskt med, att alla patienter som vårdas för ett beroende ska bemötas med samma respekt som vilken annan människa som helst. Det kan tyckas vara självklart i vården, men det är det tyvärr inte för vår patientgrupp, fortsätter Peter Stålhandske.

- Jag tycker också att det speglar att vi är noga med vårt utvecklingsarbete och hur vi vill jobba. Vi sätter upp mål och implementerar, resonerar Ulrika Leander-Alsén.

- Och så har vi ett öppet klimat mot varandra som kollegor, fyller Hanna Gustavsson i.

- Vi får samma goda omdöme av studenter och extrapersonal. Vi försöker att ha samma goda förhållningssätt till alla, säger Peter Stålhandske.

Emotionellt stöd får bäst betyg

Allra bäst är beroendeavdelningens resultat inom området emotionellt stöd. Här är nöjdhetsprocenten 94,2.

- Det är viktigt för oss att bekräfta det som patienten känner där och då, säger Hanna Gustavsson.

- Vi möter patienten där den är. Man har mycket skuld och skam med sig och man har försatt sig i situationer som man aldrig skulle ha gjort om man varit frisk, menar Ulrika Leander-Alsén.

Bland dem som kommer till beroendeavdelningen finns patienter från alla samhällsklasser, allt från dem som kraschat i tillvaron på grund av en skilsmässa eller ett dödsfall, de som kämpat länge med sitt beroende eller plötsligt inte kunnat sluta dricka efter semestern. Många är ensamma, och mår psykiskt dåligt av flera orsaker. Vissa har hamnat i kriminalitet. ​

- I vissa fall handlar det om personer som är svårt sjuka och präglade av sitt beroende på ett sätt som kan uppfattas som egoistiskt, affektivt och asocialt. Då är det viktigt att vi som jobbar här har förhållningssättet att det är sjukdomen som talar och inte personen, säger Peter Stålhandske.

Fakta om beroendeavdelningen

Antal anställda: cirka 20.
Yrken: läkare, sjuksköterska, skötare, kurator (inte anställd vid avdelningen men en flitigt använd resurs).
Antal vårdplatser: 8
Historik: Avdelningen öppnade år 2010. Innan dess vårdades beroendepatienter på avdelningar tillsammans med andra patienter, vilket ofta ledde till sämre vård och att de prioriterades lägre.
Organisation: Beroendeavdelningen är tillsammans med beroendemottagningen en del av den länsgemensamma psykiatrin i Blekinge. I den ingår även minnesenheten, psykiatrisk akutavdelning, psykiatrisk intensivvårdsavdelning, sexologiska mottagningen och ätstörningsenheten.

Hittade du informationen du sökte?