Energiingenjör Gustav Sandgren står på ett tak där solceller är installerade.

Region Blekinges energiingenjör

Vad gör en energiingenjör? Hur möter Region Blekinge energiprischocken? Och hur kan vi som medarbetare bidra till att minska kostnaderna för regionenens elräkning. Lär känna vår energiingenjör Gustav Sandgren.

Han är ensam i rollen som energiingenjör i Region Blekinge, men knappast ensam på jobbet. Anställningen finns vid avdelningen för fastighetsförvaltning, men Gustav Sandgren samarbetar mycket med såväl byggprojektavdelningen och avdelningen för fastighetsteknik som miljöfunktionen, upphandlingsenheten och externa konsulter.

- Jag tycker det är intressant att jobba mot ett långsiktigt mål tillsammans med andra, och med komplexa system och faktorer. Det är lite som att spela schack, ler Gustav, som började i Region Blekinge 2019, och är utbildad till civilingenjör inom maskinteknik, med specialinriktning mot just energi.​

Samordnar och ställer krav

Huvudsakligen går energiingenjörens arbete ut på att samordna regionens arbete för energieffektivisering. Det som behöver samordnas handlar om modernisering och utbyte av utrustning och underhåll av regionens byggnader och tekniska system. Gustav arbetar även för energioptimering, det vill säga att vi ska använda energi vid behov och i rätt mängd. Och så har han även rollen att ställa krav på och samordna energifrågan när regionen driver projekt för att bygga om eller bygga nytt.

- Det är viktigt att vi får bra nya byggnader ur energisynpunkt. Region Blekinge har mycket hög energiförbrukning per kvadratmeter lokalyta, bland de högsta av Sveriges regioner. Och det beror främst på att vi har många gamla byggnader och gammal utrustning för värme, kyla och ventilation, berättar Gustav Sandgren.​

Långsiktig effektivisering

Att byta ut gammal utrustning och att bygga energieffektivt när man bygger nytt är alltså viktiga åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Det är också att övergå till mer behovsstyrd energiförbrukning, till exempel att belysning och ventilation styrs automatiskt beroende på om människor är i lokalerna eller inte. Allt detta är ett långsiktigt arbete. Och det tar tid att genomföra i hela fastighetsbeståndet, påpekar Gustav, som inledde den här dagen med att ge blod, och planerar att tillbringa eftermiddagen med skrivandet av en energiplan som bland annat ska innehålla regionens energieffektiviseringsmål för 2024-2030.

Det är ingen slump att det är just den här hösten (2022) vi träffar Region Blekinges energiingenjör. Energieffektiviseringar må vara ett långsiktigt arbete, men energikrisen är här och nu och överallt i nyheterna, med rusande räkningar för alla i södra Sverige, elprisområde 4.

Vad väntar oss, kommer det att bli elransonering i regionen i vinter?

- Detta planeras och utreds just nu av ett flertal myndigheter där Länsstyrelsen är samordnande och ytterst ansvarig. Vi vet faktiskt inte om vi kommer påverkas av ransonering som det ser ut just nu, säger Gustav Sandgren.

Men vad vi vet är att Region Blekinge har ett bättre ekonomiskt läge än vissa företag och hushåll inför den här vintern, eftersom regionens energiavtal är fördelade på olika fasta priser som löper ut om ett, två, tre eller fyra år. Det gör att våra energikostnader ökar med cirka 30 procent i år, jämfört med en beräknad ökning med 200 till 300 procent för ett privat hushåll.
- Men den siffran gäller alltså bara för i år. För varje år som energikrisen pågår och fler avtal löper ut kommer vi att påverkas mer och mer, poängterar Gustav.

Budgeten överskrids

Redan en ökad kostnad med 30 procent innebär att Region Blekinges budget för elinköp, på cirka 24 miljoner kronor, beräknas överskridas med 9 miljoner kronor. Så även om det inte skulle bli ransoneringar kommer regionen att behöva spara så mycket energi som det bara går.
- Allt räknas, så använd inte belysning i onödan och stäng av datorn när du går hem. Då kan du och alla medarbetare vara med och bidra. Det råder energibrist i hela samhället, så vi har ett viktigt samhällsansvar, säger Gustav.

Förutom ekonomi är klimatpåverkan en viktig aspekt av vår energianvändning. Region Blekinges el är hundraprocentigt grön, det vill säga kommer från vatten, vind och sol. Gustav vill slå ett särskilt slag för solenergi.

Solceller gynnar södra Sverige

- Solceller är billigt att bygga och Blekinge är en av de soligaste platserna i Sverige. Om vi har fler solceller i södra Sverige kommer distributionen från norra Sverige minska, där vi har all vattenkraft och majoriteten av vår vindkraft. Det kommer att gynna våra elpriser i södra Sverige.

- Solcellerna står för 1 procent av vår totala elanvändning i organisationen, men kommer bli drygt 2 procent år 2024. Själv hade jag gärna sett att vi har 10 procent år 2030, men det kräver så klart en rejäl investering.

Utrustning och teknik är ständigt närvarande i Gustav Sandgrens energivärld. Och även om Gustav älskar att "nörda ner sig" i hur den världen fungerar är det inte tekniken i sig som lockar.
- Jag är ingen prylnörd när det gäller energiutrustning. Den kan vara spännande, men inte för sin egen skull. Den ska bidra med värde till samhället, annars får det vara.

Om region Blekinges energisystem

Uppvärmning av Region Blekinges lokaler sker via fjärrvärme eller närvärme från regionens egen flispanna på sjukhusområdet i Karlskrona. Det handlar om eldad biomassa som pumpas runt i rör till bland annat våra radiatorer, eller element som vi också säger. I nuläget råder det ingen större kris gällande värmeförsörjning, Dagens situation handlar främst om effektbrist i elsystemet.

Region Blekinges el är hundraprocentigt grön, det vill säga kommer från vatten, vind och sol. Man skiljer mellan den el som verksamheterna använder, verksamhetsel, och den el som behövs för att driva våra fastigheter, fastighetsel. En del av den patientnära utrustningen har batteri-backup vid kortvarigt strömbortfall.

Region Blekinge äger ett och ett halvt vindkraftverk i Rockneby utanför Kalmar. Vid höga elkostnader, som nu, säljer regionen sin vindkraftsel dyrare, vilket lindrar regionens ökade energikostnader.

Energiförbrukning mäts i kilowattimmar, kWh. Region Blekinge förbrukar cirka 30 miljoner kWh el per år. Sjukhusområdena står för 85 procent av den totala elförbrukningen, ca 65 procent i Karlskrona och 20 procent i Karlshamn.

Region Blekinge gör gemensamma upphandlingar av elleverantörer med Region Halland, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Hittade du informationen du sökte?