Skärmdump från videomöte med två personer.

Personerna bakom den regionala utvecklingsstrategin

Hur är det att arbeta med länets regionala utvecklingsstrategi? Träffa två av våra medarbetare som ligger bakom strategin som kallas Växtplats Blekinge.

Strategin är vår gemensamma färdplan som ska leda till att fler lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. Arbetet med den har involverat många aktörer och invånare i länet, men har drivits av en projektgrupp på sju regionanställda. Det har pågått sedan 2019 och strategin fastställdes den 23 februari i år slutgiltigt av regionfullmäktige.

Därav sportfrågan: Hur känns det?

- Det känns bra. Det har varit en lång process. Jag tycker att vi har lyckats med det vi ville: Strategin är grundad i en ordentlig analys, dokumentet har en tydlig struktur och ett tydligare fokus på hållbarhet och folkhälsa. Och det är vad vi vill nå på sikt, säger Simon Ljungqvist, analysstrateg.

​- Fast jag skulle säga att det är nu det börjar. Och betyget på strategin kommer när vi ser hur många som kommer att bidra till genomförandet, fortsätter Lottie Dahl Ryde, utvecklingsstrateg och projektledare för Växtplats Blekinge.

Strategin är vår gemensamma färdplan som ska leda till att fler lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. Arbetet med den har involverat många aktörer och invånare i länet, men har drivits av en projektgrupp på sju regionanställda. Det har pågått sedan 2019 och strategin fastställdes den 23 februari i år slutgiltigt av regionfullmäktige.

Lottie, finns det något du kan peka på som visar hur ungdomarnas inspel gjort skillnad?

- Ja, jag tänker direkt på en väldigt tydlig sak, och det är behovet av icke-kommersiella mötesplatser, det vill säga mötesplatser som inte är till exempel fik eller restaurang. Det finns med i strategin just tack vare ungdomarna.

Strategin gestaltar skillnaden mellan ett önskat läge, att Blekinge ska vara en växtplats för människor, företag och hållbara lösningar, och hur läget faktiskt är i Blekinge i dag. I skillnaden mellan dessa båda lägen syns utmaningarna för alla som är aktörer i att förverkliga Växtplats Blekinge. För det är inte bara organisationen Region Blekinges dokument utan alla aktörers, från kommuner och andra organisationer till företag, intresseorganisationer och föreningar.

- Förra gången vi hade en ny regional utvecklingsstrategi var landstinget, det vill säga hälso- och sjukvården, en extern aktör. Nu är det en intern aktör. Det innebär bland annat att vi lagt mycket mer kraft på intern förankring, säger Lottie.

- Det finns goda krafter att bygga på i det nya, stora Region Blekinge. Många ser redan sig själva som en del i att förverkliga strategin, fortsätter hon.

Nytt sätt att beskriva sitt arbete

Kanske som ett resultat av den ändrade organisationen har man inom regional utveckling också börjat beskriva sitt arbete i lite andra ordalag. Frasen "ha koll på hur Blekinge mår" har till exempel fått spridning. Det är något som Simon Ljungqvist ser lite roat på, men han vill samtidigt betona:

- Jag sätter inte en diagnos. Mitt uppdrag är att vara med och skapa förutsättningar och potential för utveckling. Det sker genom att analysera och följa upp hur vi utvecklas. Jag har bidragit genom att följa statistik och göra analyser.

Samla in, analysera och presentera

Ett av Simons viktigaste uppdrag är att samla in, analysera och presentera data på ett begripligt sätt. Det ingår också i hans uppdrag att välja ut vilka indikatorer som kan vara relevanta för Blekinge. Simon har en masterexamen i nationalekonomi, med inriktning mot makroekonomi. Man skiljer på mikroekonomi, som handlar om ekonomin i enskilda företag, och makroekonomi, som handlar om de större samhällsekonomiska förutsättningarna, förklarar han.

- Jag har alltid varit mer intresserad av hur ekonomin påverkar samhället än hur den påverkar företaget.

Hur kommer det sig att du valde denna utbildning och yrkesbana?

- Jag tycker det är kul att jobba med data, både själva statistiken och att visualisera och tillgängliggöra den. Jag har alltid haft lätt för siffror och matte. När jag var liten sa jag alltid att om jag inte skulle bli fotbollsproffs skulle jag säkert bli ekonomichef, ler Simon.

Till Växplats Blekinge har han gjort analyser och tagit fram kunskapsunderlag. Men han har även varit med i skrivandet av själva strategin.

- Jag har haft det lite som min roll i projektet att hålla ihop struktur och dokumentlogiken. Vi behöver ha mål och prioriteringar som styr mot samma mål. Sedan finns det andra i projektgruppen som har varit mer kreativa och tagit fram prioriteringar, förhållningssätt och innehåll i utvecklingsområdena, säger Simon.

Han bor i Karlskrona och är därmed själv en del av statistiken han arbetar med.

Brukar du fundera över din egen plats i diagrammen du jobbar med?

- Det kan man göra, var man själv befinner sig på kurvan. Ett exempel är den stora utmaningen för Blekinge, att många människor i 20-30-årsåldern flyttar härifrån. Men jag var ju en av dem som återvände hit i den åldern.

Nämn något som finns i statistiken om Blekinge som skulle överraska många!

- Att arbetslösheten i Blekinge är betydligt lägre nu än före pandemin för alla grupper. Det är nog inte så många som tänker på det. I Blekinge jobbar fler inom industrin jämfört med många andra län, och den sektorn har klarat sig relativt väl under pandemin.​​

Hittade du informationen du sökte?