Alkohol

Alkoholkonsumtion ökar risken för ohälsa och för tidig död. Många somatiska och psykiska symtom kan vara relaterade till alkohol. Att tidigt uppmärksamma alkoholbruk som möjlig orsak till det patienten söker för kan förbättra hälsan, spara liv och bidra till att begränsa onödiga utredningar eller behandlingar

Definition – riskbruk av alkohol

Från och med september 2023 är gränserna för riskbruk av alkohol justerade av Socialstyrelsen. Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande:

 • 10 standardglas eller mer per vecka
 • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare

Dessa gränser gäller för både män och kvinnor, men vårdpersonalen behöver alltid göra en individuell bedömning.

Med ett standardglas avses:

50 cl folköl

33 cl starköl (50 cl starköl motsvarar 1,5 standardglas)

12–15 cl vin

8 cl starkvin eller

4 cl sprit.

Riskgrupper

Det är särskilt angeläget att uppmärksamma riskbruk av alkohol vid:

 • somatisk sjukdom – diabetes, astma, KOL, cancer, hjärt-kärlsjukdom, långvarig smärta
 • psykisk sjukdom – schizofreni eller depression
 • funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller kognitiv
 • social sårbarhet – låg socioekonomisk ställning
 • biologiska riskmarkörer – högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt eller fetma
 • andra riskfaktorer – flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt eller en olycksfallsskada
 • graviditet
 • inför operation.

Utredning

 • Prata om patientens alkoholvanor kopplat till det patienten söker för.
 • Identifiera patientens alkoholvanor muntligt eller med hjälp av levnadsvaneformulär/alkoholalmenacka eller likvärdigt verktyg.
 • Bedöm om riskbruk, beroende eller skadligt bruk föreligger gärna med hjälp av skattningsinstrument (ex. Audit Pdf, 136.9 kB.).
 • Överväg laboratorieprover med alkoholmarkör vid misstanke om riskbruk, beroende eller skadligt bruk.

Behandling

 • Enkla råd bör ges till alla personer med riskbruk som en fortsättning på anamnesen.
 • Rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal rekommenderas i de flesta fall och bör kunna erbjudas.
 • Råden bör kopplas till det patienten söker för.
 • Råd är särskilt viktigt i vissa grupper samt inför operation.

Råd inför operation

 • Riskbruk av alkohol kan fördubbla risken för infektioner, komplikationer och död i samband med kirurgi.
 • Alkoholfrihet minst 4 veckor och helst 8 veckor före och efter kirurgi kan halvera risken.
 • Alla patienter som ska opereras bör få information om, och vid behov professionellt stöd för, att avstå från både rökning och alkohol.
Hittade du informationen du sökte?