Alkohol

Ungefär sex procent av alla dödsfall i världen orsakas av alkohol. Trots att hälften av jordens befolkning inte dricker alkohol anses den som den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död. Alkoholkonsumtion och dess konsekvenser är därmed ett stort folkhälsoproblem.

Det finns inga bevis som talar för att människor generellt ska dricka alkohol av hälsoskäl, inte heller att de som av olika anledningar inte dricker alkohol är friskare än de med en måttlig konsumtion. Alkoholen påverkar alla vävnader i kroppen och därmed relaterat till en mängd sjukdomar och skador. Alkoholen har utöver de fysiska effekterna även psykiska och sociala effekter för såväl den som dricker som för personer i omgivningen.

En allmän rekommendation för alkoholkonsumtion innebär en konsumtion som för individen inte medför förhöjd risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Som kvinna bör man inte dricka mer än 9 standardglas per vecka eller mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle och som man inte mer än 14 standardglas per vecka eller mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit. Utöver detta måste man även beakta individens känslighet som kan variera beroende på exempelvis kön och ålder.

Men även måttlig alkoholkonsumtion innebär hälsorisker och det finns inga säkra konsumtionsnivåer som inte ger några skador alls. Därför bör alltid en restriktiv hållning till alkohol rekommenderas.

Hjälpte informationen på sidan dig?