Henric Bjurström, röntgensjuksköterska, hjälper en patient.

Avancerad teknik och mänskliga möten lockar Henric

Det som lockade Henric Bjurström till en kandidatexamen i radiologi och ett jobb som röntgensjuksköterska var möjligheten att jobba med avancerad teknik och samtidigt få träffa alla sorters människor och inte bara en enskild patientgrupp.

Åtta år senare är det fortfarande det som lockar, men även den tekniska utvecklingen som har skett de senaste åren.

- Det finns möjlighet att specialisera sig och bli duktig på de mer avancerade undersökningarna som vi utför på röntgen. Här är Blekinges litenhet en fördel, Region Blekinge ger många utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Inom hälso- och sjukvården sker teknikutvecklingen i hög takt; digitala lösningar får allt större betydelse för diagnos, behandling och uppföljning och fler kan vårdas hemma med hjälp av ny teknik. Den tekniska utvecklingen ger oss en möjlighet att ge vård med högre kvalitet. Samtidigt kan vårdpersonalen i större utsträckning finnas där för patienten, i det personliga mötet. Tekniken ska inte ersätta den mänskliga kontakten när den behövs, men kan vara en stor hjälp i att underlätta vården.

- Man brukar säga att röntgen är sjukhusets hjärta - utan den fallerar resten. Nästan nio av tio patienter som söker sig till sjukhuset kommer att ha en kontakt med röntgen i någon form, så vi sammarbetar med så gott som alla avdelningar och kliniker i olika former, berättar Henric.

Henric, som tidigare jobbat i en av Sveriges största regioner, ser flera skillnader mellan den lilla och den stora regionen.

- Här försöker man jobba mycket tätare ihop och samla allt på ett ställe, oavsett om det gäller lagring av bilder eller hjärtkirurgi. Här har jag också lite bättre koll på vad som sker. När Region Blekinge exempelvis ska upphandla ny utrustning så är vi med på ett annat sätt än vad man är i en stor region. Och när nya rutiner ska arbetas in är det vi själva som tillsammans kommit fram till hur de nya rutinerna borde se ut.

Henric avslutar:
- Om du vill ha närhet till fina bad, vacker skärgård och vill jobba i ett sammansvetsat team så är det här du ska vara.

Hittade du informationen du sökte?