Artikel 42: Kännedom och kunskap

Artikel 42 handlar om att varje stat genom lämpliga och aktiva åtgärder ska göra barnkonventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland både vuxna och barn.

Mer information kommer.

Hjälpte informationen på sidan dig?