Basutbud

I Region Blekinge finns det ett basutbud samt en rad andra e-tjänster som är färdiga för införande i verksamheten.

1177:s e-tjänster ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt kontakta vården via nätet, och är införda i samtliga regioner i Sverige. I Region Blekinge är tjänsterna till stor del införda, men användandet och utbudet varierar mycket från verksamhet till verksamhet.

Avsaknaden av ett regionalt beslut om ett obligatorsikt basutbud har lett till att införandet skett på frivillig basis och verksamheterna, har själva valt vilka tjänster som skall erbjudas.

Basutbud i Region Blekinge

  • Av/omboka tid (formulär)
  • Förnya recept
  • Kontakta mig
  • Beställa journalkopia
  • Förnya hjälpmedel

Andra e-tjänster, utöver basutbudet:

  • Rådgivning
  • Beställa tid (formulär)
  • Fråga sjuksköterskan
  • Begära intyg
  • Klamydiahemtest (central e-tjänst)
  • Egna ärendetyper exempelvis, egenremiss, hälsodeklaration, vårdgaranti.

Svarstider

Svar ska ges till invånaren inom 3 vardagar från att ärendet inkom.

Hjälpte informationen på sidan dig?