Lokal process

På denna sida finner du information om den lokala process som gäller vid kliniska studier hos Region Blekinge.

​​​Kliniska studier ska anmälas via formuläret nedan. Ansvarig för att anmäla kliniska studier till Region Blekinge är verksamhetschef med stöd av studieansvarig.

Klicka här för att komma till formuläret.​

Personuppgiftsansvarig (PUL) för region Blekinge

Regiondirektör Peter Lilja

Dataskyddsombud (DSO)

Sydarkivera: dataskydd@sydarkivera.se​​

Biobank

Biobanksansvarig är Angelica Kjellson: angelica.kjellson@regionblekinge.se

Datahanteringsprocess

Region Blekinge håller på att ta fram en central process för datautlämning i samband med forskning oavsett om det är en extern eller intern förfrågan om att få ut data från regionen. Regionen har en framtagen blankett som ska användas och som skickas in tillsammans med underlaget till Region Blekinges registratur för vidare hantering och beslut innan utlämning av data kan ske.

Klicka här för att ladda ner blanketten Word, 159.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Klicka här för att se en flödeskarta gällande datahanteringsprocessen inom Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För frågor kontakta Ros-Marie Nilsson: rosmarie.nilsson@regionblekinge.se

Dataskyddsförordningen

​​​​​​​​Klicka här för att läsa mer om GDPR, lagring och informationssäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

​​Samordnade studieförfrågningar

Syftet med att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna är att öka antalet kliniska studier i Sverige. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från företag.

En finansiär (till exempel företag, akademi eller enskild prövare) gör en studieförfrågan utifrån hur lämpligt eller möjligt (feasibility) det är att genomföra sin studie i syfte att välja land eller område​. Det behövs tillgång till kliniker med rätt kategori av studiedeltagare, utbildad personal, lokaler och utrustning med mera. Processen är tidskrävande, involverar många parter och görs i dagsläget på en mängd olika sätt. Studieförfrågningar skickas från Kliniska studier – Forum Söder till Mia Dreier (Region Blekinge) som skickar vidare till de sektionsansvariga med kopia till verksamhetchefen.

​​Forskning och Etik

Hur ansöker du om etisk prövning?

Du ansöker om etisk prövning för din studie till Etikprövningsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.​ via Prismas portal​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid region Blekinge är det Blekinge kompetenscentrum som har huvudansvar för prismakontot och FoU-chefen är signeringsansvarig för etikansökningar som kommer från region Blekinge.

Den nya processen för etikprövningsansökan

Vid etikprövningsansökan i Prisma ska åtgärder nedan genomföras för att ansökan skall godkännas av Region Blekinge.

Som ansvarig forskare ska du​

 • ​ha ett personkonto för att kunna använda Prisma. Om du inte redan har ett personkonto klicka på "Skapa personkonto" på Prismas portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När du har registrerat ditt personkonto får du ett mail till din e-postadress med inloggningsuppgifter och en aktiveringslänk. Du måste aktivera ditt konto innan du kan börja använda Prisma
 • färdigställa din ansökan i Prisma
 • i ansökan, under 1.3 "Ansvarig huvudman för forskningen", ange följande:​​​​​
  • Forskningshuvudman: Region Blekinge
  • Projektets hemvist: Forskning och Utveckling –​ Projekt
 • ​skicka in ansökan (knappen "Registrera" under "Kontrollera och registrera"). Vid inskick får du ett diarienummer
 • när ansökan är färdigställd ladda ner en PDF-fil (under knappen "Förhandsgranska") av den kompletta etikprövningsansökan från Prisma
 • skicka mail till din verksamhetschef där du ber henne/honom att intyga resurser och forskningspersonernas säkerhet.

Som verksamhetschef ska du

 • skriva följande i ett mail: "Jag intygar att det i min verksamhet finns resurser som garanterar forskningspersonernas säkerhet och personliga integritet vid genomförandet av den forskning som beskrivs i ansökan."
 • skicka mailet till ansvarig forskare och till etikprovning@regionblekinge.se.

​När ovanstående steg är gjorda kommer etikprövningsansökan att signeras av Region Blekinge i Prisma och ansvarig forskare notifieras via mail när så är gjort.​​

​Hantering av faktura

Vid registrering av etikprövningsansökan i Prisma får ansvarig forskare en fakturaavisering och fakturan hämtas i Prisma. Det är ansvarig forskares ansvar att avgiften blir betald. Ansökan behandlas av etikprövningsmyndigheter när fakturan är betald.​​

Etikkommitté sydost

I de fall din studie inte är tillståndspliktig och ansökan till Etikprövningsmyndigheten inte är nödvändig, exempelvis vid studentarbeten och myndighetsinterna utvärderingar, kan du vända sig till Etikkommitté sydost​ för frågor utifrån forskningsetiska aspekter. Där kan du göra en etisk egengranskning och lämna in en ansökan för att få etisk rådgivning av ditt projekt.​

Vetenskapliga rådet i Region Blekinge

Vetenskapliga rådet ger anslag för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. Anslagen skall i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge. Hos Vetenskapliga rådet kan du också söka medel för tidbegränsade kortare projekt eller för att göra en projektplan inför kommande forskarstudier (20 % under tre månader).

ST-kurs FoUST

Syftet med kursen FoUST är att, i enlighet med Socialstyrelsens krav, ge ett fördjupat vetenskapligt syn- och förhållningssätt och därigenom få god förmåga att möta framtida behov av modern sjukvård, såväl i kliniskt arbete som i chefsposition eller som medarbetare i FoU-arbete.

Innehållet i kursen syftar till att du ska få ökad förmåga att ta till dig biomedicinsk forskning och att bli bättre på att hinna, värdera, sammanställa och presentera evidens. En del i utbildningen är att sammanställa och presentera en projektplan över ett genomförbart projekt. I kursen ingår också föreläsningar om grundläggande områden som exempelvis statistik, epidemiologi, vetenskapsteorier och kvalitativ metod.

Kursnamn: Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Region Blekinge FoUST 2.0.

​Vill du veta mer kontakta Anna Olsson: anna-g.olsson@regionblekinge.se

Medicinska bibliotek

Medicinska biblioteket är Region Blekinges centrum för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheter i samverkan med länets kommuner.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?