Lokal process

På denna sida finns information om den lokala process som gäller vid kliniska studier hos Region Blekinge.

​​​Anmälan av studie inom Region Blekinge

Kliniska studier som pågår inom Region Blekinge ska vara registrerade via formuläret nedan. Ansvarig för att anmäla kliniska studier till Region Blekinge är verksamhetschef med stöd av studieansvarig.

Klicka här för att komma till formuläret.​

Personuppgiftsansvarig (PUL) för Region Blekinge

Regiondirektör Peter Lilja

Dataskyddsombud (DSO)

dataskydd@sydarkivera.se

Biobank

Biobanksansvarig är Angelica Kjellson: angelica.kjellson@regionblekinge.se

Datahanteringsprocess

Region Blekinge håller på att ta fram en central process för datautlämning i samband med forskning oavsett om det är en extern eller intern förfrågan om att få ut data från regionen. Regionen har en framtagen blankett som ska användas och som skickas in tillsammans med underlaget till Region Blekinges registratur för vidare hantering och beslut innan utlämning av data kan ske.

Klicka här för att ladda ner blanketten Word, 159.5 kB.. För frågor kontakta Ros-Marie Nilsson: rosmarie.nilsson@regionblekinge.se

Dataskyddsförordningen

​​​​​​​​På Region Blekinges intranät kan du läsa mer om GDPR, lagring och informationssäkerhet.

​​Samordnade studieförfrågningar

Syftet med att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna är att öka antalet kliniska studier i Sverige. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från företag.

En finansiär (till exempel företag, akademi eller enskild prövare) gör en studieförfrågan utifrån hur lämpligt eller möjligt (feasibility) det är att genomföra sin studie i syfte att välja land eller område​. Det behövs tillgång till kliniker med rätt kategori av studiedeltagare, utbildad personal, lokaler och utrustning med mera. Processen är tidskrävande, involverar många parter och görs i dagsläget på en mängd olika sätt. Studieförfrågningar skickas från Kliniska studier – Forum Söder till Mia Dreier (Region Blekinge) som skickar vidare till de sektionsansvariga med kopia till verksamhetchefen.

​​Forskning och etik

Hur ansöker du om etisk prövning?

Du ansöker om etisk prövning för din studie på https://etikprovningsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Ansökningarna sker sedan den 4 oktober 2021 via ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem, Ethix. Man loggar in i Ethix med sitt BankID och skapar ett konto för att ansöka om etisk prövning. I ansökningsformuläret finns det en funktion för att bjuda in en behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Den personen får en notis till den e-postadress som har registrerats. Det går också att ange en e-postadress i det fall företrädaren inte har registrerat ett konto än.

Hantering av faktura

När både ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen har signerat ansökan i systemet skickas ansökan automatiskt in till Etikprövningsmyndigheten och den registreras och diarieförs. I samband med detta kommer en avisering att skickas till berörda med information om diarienummer, avgift och hur fakturan ska betalas. Liksom tidigare ska man använda ett tilldelat OCR-nummer som referens.

Etikkommitté sydost

I de fall din studie inte är tillståndspliktig och ansökan till Etikprövningsmyndigheten inte är nödvändig, exempelvis vid studentarbeten och myndighetsinterna utvärderingar, kan du vända sig till Etikkommitté sydost för frågor utifrån forskningsetiska aspekter. Där kan du göra en etisk egengranskning och lämna in en ansökan för att få etisk rådgivning av ditt projekt.

Vetenskapliga rådet i Region Blekinge

Vetenskapliga rådet ger anslag för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. Anslagen skall i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge. Hos Vetenskapliga rådet kan du också söka medel för tidbegränsade kortare projekt eller för att göra en projektplan inför kommande forskarstudier (20 % under tre månader).

Klicka här för att komma till mer information om Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete.

ST-kurs FoUST

Syftet med kursen FoUST är att, i enlighet med Socialstyrelsens krav, ge ett fördjupat vetenskapligt syn- och förhållningssätt och därigenom få god förmåga att möta framtida behov av modern sjukvård, såväl i kliniskt arbete som i chefsposition eller som medarbetare i FoU-arbete.

Innehållet i kursen syftar till att du ska få ökad förmåga att ta till dig biomedicinsk forskning och att bli bättre på att hinna, värdera, sammanställa och presentera evidens. En del i utbildningen är att sammanställa och presentera en projektplan över ett genomförbart projekt. I kursen ingår också föreläsningar om grundläggande områden som exempelvis statistik, epidemiologi, vetenskapsteorier och kvalitativ metod.

Kursnamn: Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Region Blekinge FoUST 2.0.

​Vill du veta mer kontakta Anna Olsson: anna-g.olsson@regionblekinge.se

Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket är Region Blekinges centrum för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheter i samverkan med länets kommuner.

Klicka här för att komma till mer information om Medicinska biblioteket.

Hittade du informationen du sökte?