Avvikelser, klagomål eller synpunkter på Laboratoriemedicin.

Har du som vårdgivare, patient eller närstående synpunkter eller klagomål på Laboratoriemedicin?

Har du som vårdgivare klagomål eller synpunkter på Laboratoriemedicin?

För oss på Laboratoriemedicin är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Det ger oss möjligheter att rätta till misstag. Med din hjälp, medverkan och dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra verksamheten.

Nedanstående rutiner gäller då du anser dig ha skäl att framföra klagomål som kan antas ha samband med kvalitetsbrister, ge upphov till skada eller skaderisk för patient, person, miljö och/eller egendom. Även klagomål, som framförts av patient, uppdragsgivare, m fl och avser en händelse, situation eller bemötande som orsakat missnöje dokumenteras i en avvikelse-rapport.

Registrera er avvikelse i landstingets avvikelse system via intranätet.

Om er verksamhet inte är ansluten till landstingets avvikelsesystem, vill vi i första hand bli kontaktade via
e-post på följande adress:

patientnamnden@regionblekinge.se

Har du som patient eller närstående klagomål eller synpunkter på Laboratoriemedicin?

Vi vill att du som patient eller närstående ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss snarast. Det ger oss möjlighet att reda ut händelsen och förbättra vårt arbete. Vi återkopplar klagomål och avvikelser. Vi vill att du kontaktar oss via e-post.

Du kan kontakta oss via e-post för att lämna avvikelser, klagomål eller synpunkter.

patientnamnden@regionblekinge.seöppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om vilka instanser utanför sjukhuset som kan kontaktas finns denna information på: www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer:
Om du inte är nöjd med vården.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.