Att ge råd om fysisk aktivitet i din yrkesroll

Fysisk aktivitet ingår som en viktig del i behandling av sjukdomar, men självklart också i det förebyggande arbetet. Större delen av den fysiska aktiviteten kommer från vardagsmotionen. Den stora vinsten när det gäller förbättrad hälsa och att påverka sjukdomar handlar om att öka vår totala aktivitetsnivå, både i arbetet och på fritiden.

Att främja fysisk aktivitet

Personer som visar en otillräcklig fysisk aktivitetsnivå ska av hälso- och sjukvården erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination för att stimuleras till en ökad aktivitetsnivå. Åtgärderna har visat stor effekt på patientens aktivitetsnivå och stor kostnadseffektivitet för vården enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer i sjukdomsförebyggande metoder.

Promenaden

Promenaden räcker som enda behandling för många som har risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ska alltid ingå som komplement till behandling med läkemedel. Dagliga promenader minskar risken för många sjukdomar lika mycket som läkemedel gör.

Hittade du informationen du sökte?