Ordination av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg att använda för att öka den fysiska aktivitetsnivån. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, duration, frekvens) och typ av aktivitet. En ordination på fysisk aktivitet ska alltid följas upp för att få bästa effekt.

Fysisk aktivitet på recept är en evidensbaserad behandlingsmetod som används som ett komplement till eller ersättning av ett läkemedel eller annan behandling. Studier visar att patienter ofta både vill och förväntar sig att få råd om livsstil när man uppsöker hälso- och sjukvården. Det finns evidens för att fysisk aktivitet har effekt vid närmare ett 40-tal sjukdomstillstånd.

FYSS 2021

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling utgör en evidensbaserad kunskapsbas vid förskrivning. Den beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Boken vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. FYSS 2021 ges ut av Läkartidningen förlag på uppdrag av Yrkesföreningarna för Fysisk Aktivitet (YFA), som är en fristående delförening i Svensk Idrotts Medicinsk Förening (SIMF). YFA representeras av olika yrkeskategorier, alla med målsättningen att främja fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling | Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (fyss.se) Länk till annan webbplats.

Ordinationsblankett

Ordination av fysisk aktivitet sker på blankett "Ordination av FaR". Boken FYSS Länk till annan webbplats. fungerar som en kunskapsbas vid ordination av fysisk aktivitet. Legitimerad personal får ordinera FaR under förutsättning att förskrivaren har kunskap om den aktuella patientens hälso- och sjukdomstillstånd och har kunskap om hur man ordinerar FaR.

FaR i NCS Cross

Receptblankett är inlagd i NCS Cross.

Fyll i ordinationen genom att ange följande:

  • Anledning till ordination, diabetes, psykisk ohälsa etc.
  • Förslag till aktivitet 1 eller 2. Aktivitet 1 kan vara en vardagsaktivitet att göra 5 dagar per vecka. Aktivitet 2 kan vara en konditions- eller styrkeaktivitet att utföra 1-2 gånger per vecka.
  • Hur länge aktiviteten ska pågå vid varje tillfälle samt antal gånger som aktiviteten ska utföras per vecka.
  • Intensiteten på aktiviteten.
  • Övriga upplysningar kan innefatta kontraindikationer, att undvika vissa aktiviteter eller speciella försiktighetsmått t.ex. att undvika hopp vid urininkontinens.


FaR-aktiviteter i Blekinge

Med ett FaR i hand kan patienten välja att göra aktiviteten på egen hand eller via en aktivitetsarrangör som Region Blekinge har överenskommelse med. En aktivitet som man väljer att göra på egen hand kan vara att promenera, cykla eller simma. Är man intresserad av att delta i en gruppaktivitet så finns det ett flertal att välja mellan beroende på var i länet man bor. En gruppaktivitet kan exempelvis vara styrketräning, gympa, dans eller boulespel.

En gruppaktivitet är oftast subventionerad av aktivitetsarrangören och patienten står själv för eventuella avgifter för de aktiviteter man deltar i. Receptet är giltigt under en tremånadersperiod och frikort eller högkostnadskort gäller inte. Du hittar våra aktivitetskataloger med tillgängliga aktiviteter i länet på 1177.se Länk till annan webbplats.. Observera att priserna endast gäller med en ordination på fysisk aktivitet.

Hittade du informationen du sökte?