Mitt vaccin

Här finns information om utbildningar, rutiner och lathundar för journalstödet Mitt vaccin.

Rutiner, utbildningar och guider i Mitt vaccin

Använd enbart reservrutinerna om Mitt vaccin drabbas av oplanerade driftstopp eller om internetuppkoppling saknas.

Reservrutin vaccination säsongsinfluensa och covid -19 Pdf, 171.3 kB.

Reservrutin övriga vaccinationer Pdf, 175.2 kB.

Rutiner för vaccination mot covid-19

Utbildningar

Det finns webbutbildningar och manualer för Mitt vaccin. Webbutbildningarna består av relativt korta instruktionsfilmer som visar olika moment och funktioner i systemet. Det finns även lathundar för journalstödet.

Utbildningar och manualer i journalstödet "Mitt vaccin". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering

Ange kundgrupp i Mitt vaccin Pdf, 174 kB.

Efterregistrering av vaccination Pdf, 292.7 kB.

Invånare med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring Pdf, 179.5 kB.

Lägg till ny kund, även de med reservnummer Pdf, 192.4 kB.

Ändra felregistrerat batchnummer Pdf, 117 kB.

Ändring av personuppgifter Pdf, 271 kB.

Bokning

Fylla i hälsodeklaration och skapa bokning Pdf, 260.6 kB.

Hantering av bokningsschema för tidbok Pdf, 380.9 kB.

Redigera öppna tider via visa bokningar Pdf, 184.8 kB.

Tidsbokning Pdf, 203 kB.

Ordination

Hälsodeklaration finns Pdf, 367.2 kB.

Ingen bokning eller ifylld hälsodeklaration finns Pdf, 243.6 kB.

Ordination och vaccination över vårdgivargränser Pdf, 185.6 kB.

Saldo

Lägga upp vaccindoser och uppdatera vaccinsaldo Pdf, 255 kB.

Vaccination

Arbetsflöde vid registrering av Pneumokockvaccination Pdf, 223.5 kB.

Hämta ordination gjord av annan vårdgivare Pdf, 311.9 kB.

Ingen bokning, ordination finns Pdf, 145.7 kB.

Ingen ordination, hälsodeklaration finns - ssk med ordinationsrätt Pdf, 291.1 kB.

Ordination och administrering av ett vaccin Pdf, 305.5 kB.

Ordination och administrering av flera vaccin Pdf, 287.2 kB.

Sammanhållen journalföring Pdf, 154 kB.

Vaccinationsflöde via bokning med ordinationsrätt Pdf, 242.3 kB.

Vaccinationsflöde via sök kund Pdf, 241.1 kB.

Övrigt

Betalning vaccinationer i NCS Cross Pdf, 189.5 kB.

Signering av ordinationer i efterhand, ordinationsrätt krävs Pdf, 114.8 kB.

Ta bort dubbelregistrerad vaccination Pdf, 146.6 kB.

Ta bort eller ändra enskild feldokumentation Pdf, 131 kB.

Vaccinationshistorik i Svevac Pdf, 94.1 kB.

Ändra felregistrerad hälsodeklaration Pdf, 237.5 kB.

Ändra felregistrerat datum på utförd vaccination Pdf, 133.7 kB.

Frågor om Mitt vaccin

Vid behov av systemsupport är du välkommen att mejla till: helpdesk.vardsystem@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?