Så här ansöker du

Godkännandet av en vårdenhet inom Region Blekinges hälsoval handläggs centralt och producentneutralt inom Region Blekinges organisation. Handläggning av ansökan ska ske inom två månader.

Upphandling sker enligt lagen om valfrihetssystem.

Dialogmöten sker med samtliga sökande som ansökt om godkännande för sin vårdenhet. Mötena behandlar en presentation av den sökandes planerade vårdverksamhet inom hälsovalet och hur den sökande ska kunna klara av Region Blekinges krav för godkännande. De sökande som uppfyller hälsovalets krav blir godkända.

Uppföljning av verksamheten sker innan den får starta och efter att verksamheten vid vårdenheten har kommit igång. Efter det sker uppfölning en gång om året, samt utifrån vad som framgår av "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge".

Ansökning

Kompletta ansökningar om att få en vårdenhet godkänd inom Hälsoval Blekinge lämnas eller skickas till:

Region Blekinge
Hälsovalsavdelningen
Wämö Center
371 81 KARLSKRONA

Märk kuvertet med "Ansökan Hälsoval Blekinge".

Kopia på den kompletta ansökan med bilagor ska även bifogas på USB-minne eller CD-skiva.

Frågor

Frågor från intresserade sökande angående Hälsoval Blekinge eller kring ansökan är välkomna ringa eller e-posta kontaktpersonerna som du hittar här.

Hjälpte informationen på sidan dig?