Beredningsgrupp

Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av företrädesvis chefer inom Hälso- och sjukvård med kunskap om hjälpmedelsfrågor, som representerar respektive huvudman. Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden. Verksamhetschefen för Hjälpmedelscenter är föredragande i Beredningsgruppen. De senaste två årens minnesanteckningar finns publicerade.

Minnesanteckningarna nås av vårdgivare i Blekinge.

Sammanträdesdatum 2023

kl: 13:00 - 15:30

  • 2023-02-07 Karlshamn
  • 2023-05-09 Teams
  • 2023-09-05 Teams
  • 2023-11-14 Teams

2023

2022

2021

Hjälpte informationen på sidan dig?