Beredningsgrupp

Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av företrädesvis chefer inom Hälso- och sjukvård med kunskap om hjälpmedelsfrågor, som representerar respektive huvudman. Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden. Verksamhetschefen för Hjälpmedelscenter är föredragande i Beredningsgruppen. De senaste två årens minnesanteckningar finns publicerade.

Sammanträdesdatum 2022

Digitalt möte via TEAMS
13:00 - 15:30

  • 2022-05-24
  • 2022-08-30
  • 2022-10-11
  • 2022-11-29
Hjälpte informationen på sidan dig?