Beredningsgrupp

Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av företrädesvis chefer inom Hälso- och sjukvård med kunskap om hjälpmedelsfrågor, som representerar respektive huvudman. Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden. Verksamhetschefen för Hjälpmedelscenter är föredragande i Beredningsgruppen. De senaste två årens minnesanteckningar finns publicerade.

Sammanträdesdatum 2021

Digitalt möte via TEAMS
13:00 - 15:30

  • 2021-05-25
  • 2021-09-07
  • 2021-11-30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 20210420.pdföppnas i nytt fönster 148.2 kB 2021-04-23 08.06
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 20201027.pdföppnas i nytt fönster 135.4 kB 2020-11-05 08.36
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 20200915.pdföppnas i nytt fönster 141.1 kB 2020-09-29 15.42
Referensgrupp sortiment och anvisningar till beredningsgrupp 20200915.pdföppnas i nytt fönster 98.1 kB 2020-09-29 15.42
Dialoggrupp - tvingande ersättande artiklar.pdföppnas i nytt fönster 114.9 kB 2020-09-29 15.42
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 20200616.pdföppnas i nytt fönster 104.6 kB 2020-06-18 08.50
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 20200428.pdföppnas i nytt fönster 213.9 kB 2020-05-05 13.56
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 20200204.pdföppnas i nytt fönster 182.3 kB 2020-03-02 13.54
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 191119.pdföppnas i nytt fönster 176.2 kB 2019-11-20 08.42
Minnesanteckningar Beredningsgrupp 190917.pdföppnas i nytt fönster 158.9 kB 2019-10-25 07.23
190917 Ekonomipresentation.pdföppnas i nytt fönster 262.2 kB 2019-11-14 09.37
190917 Redovisning Augusti.pdföppnas i nytt fönster 85.2 kB 2019-11-14 09.37
Hjälpte informationen på sidan dig?