Beredningsgrupp

Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av företrädesvis chefer inom Hälso- och sjukvård med kunskap om hjälpmedelsfrågor, som representerar respektive huvudman. Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden. Verksamhetschefen för Hjälpmedelscenter är föredragande i Beredningsgruppen. De senaste två årens minnesanteckningar finns publicerade.

Minnesanteckningarna nås av vårdgivare i Blekinge.

Sammanträdesdatum 2024

kl: 13:30 - 16:00 via Teams

  • 2024-01-30
  • 2024-04-23
  • 2024-05-28
  • 2024-09-03
  • 2024-11-26

2023

2022

2021

Hittade du informationen du sökte?