Beredningsgrupp

Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av företrädesvis chefer inom Hälso- och sjukvård med kunskap om hjälpmedelsfrågor, som representerar respektive huvudman. Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden. Verksamhetschefen för Hjälpmedelscenter är föredragande i Beredningsgruppen. De senaste två årens minnesanteckningar finns publicerade.

Sammanträdesdatum 2021

Digitalt möte via TEAMS
13:00 - 15:30

  • 2021-05-25
  • 2021-09-07
  • 2021-11-30
Hjälpte informationen på sidan dig?