Anvisningar

För all vårdpersonal som har rätt att förskriva hjälpmedel (förskrivningsrätt) finns rutiner och anvisningar. Anvisningarna finns samlade på den här sidan. Region Blekinge och Blekinges kommuner ska erbjuda hjälpmedel till de personer som är folkbokförda i Blekinge.

Hjälpmedelsanvisningar

Produktanvisningarna är uppbyggda efter den internationella klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Anvisningarna styr vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?