Samverkansnämnden

Samverkansnämnden i Blekinge består av Region Blekinge och länets fem kommuner.

Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel för funktionsnedsättning
enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för hörsel- och ortopedtekniska
hjälpmedel.

I nämndens arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna och genomföra
upphandlingar av hjälpmedel, fastställa policy och riktlinjer för
hjälpmedelsverksamhet i Blekinge och fastställa kompetenskrav för förskrivning
av hjälpmedel i länet.

Sammanträdesdatum 2020

Konferensrummet, Hjälpmedelscenter kl. 09:00 - 11:30

  • 2020-01-10
  • 2020-02-21
  • 2020-05-15
  • 2020-08-28
  • 2020-10-02
  • 2020-11-13
Hjälpte informationen på sidan dig?