Samverkansnämnden

Samverkansnämnden i Blekinge består av Region Blekinge och länets fem kommuner.

Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel för funktionsnedsättning
enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för hörsel- och ortopedtekniska
hjälpmedel.

I nämndens arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna och genomföra
upphandlingar av hjälpmedel, fastställa policy och riktlinjer för
hjälpmedelsverksamhet i Blekinge och fastställa kompetenskrav för förskrivning
av hjälpmedel i länet.

Länk till kommande sammanträden och protokoll Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?