Blanketter

Nedan finns länkar till blanketter som kan användas av de som till exempel inte har åtkomst till WebSesam. Kan även användas vid driftstörningar i WebSesam.

För blanketter som rör nyupplägg eller förändring av beställare / förskrivare samt tillgång till WebSesam, se sidan Förskrivar- och WebSesamutbildning.

För blanketter som rör färdtjänst, se sidan Färdtjänst.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansvarsförbindelse synhjälpmedel.pdf Pdf, 24.5 kB, öppnas i nytt fönster. 24.5 kB 2019-01-30 09.13
Arbetsorder.pdf Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster. 61.1 kB 2020-01-14 10.52
Avvikelse-Reklamation Adressblankett.pdf Pdf, 144.8 kB, öppnas i nytt fönster. 144.8 kB 2022-03-16 15.49
Beställning.pdf Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster. 46.4 kB 2019-01-24 10.48
Byte Mottagare Betalare.pdf Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster. 22 kB 2019-01-24 10.48
Debitering av icke återlämnat hjälpmedel.pdf Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster. 88.2 kB 2019-01-24 10.48
Flyttblankett - från Blekinge.pdf Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster. 80 kB 2019-05-27 13.32
Flyttblankett - till Blekinge.pdf Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster. 78.1 kB 2019-05-27 13.32
Förskrivning.pdf Pdf, 46.6 kB, öppnas i nytt fönster. 46.6 kB 2019-01-24 10.48
Hämtorder.pdf Pdf, 30.5 kB, öppnas i nytt fönster. 30.5 kB 2019-01-24 10.48
Information till läkare gällande Medicinskt underlag inför förskrivning av brukarmanövrerad elrullstol för utomhusbruk.pdf Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster. 223 kB 2020-11-13 08.52
Kund Betalare i Sesam 2.pdf Pdf, 127.4 kB, öppnas i nytt fönster. 127.4 kB 2019-05-23 10.04
Leveransadess kopplad till Kund_Vårdenhet eller Patient.pdf Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster. 108.6 kB 2019-11-06 14.34
Medgivande för installation av stationär taklyft.pdf Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. 178 kB 2019-04-25 08.56
Medgivande installation porttelefon med el-dörrlås.pdf Pdf, 23.3 kB, öppnas i nytt fönster. 23.3 kB 2019-01-30 09.13
Returblankett - kreditering.pdf Pdf, 58.7 kB, öppnas i nytt fönster. 58.7 kB 2019-01-30 08.28
Hjälpte informationen på sidan dig?