Förskrivar- och WebSesamutbildning

Förskrivar- och WebSesamutbildning

Verksamhetschefen i respektive hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för att förskrivare av hjälpmedel har den kompetens som krävs. För att möjliggöra detta har Samverkansnämnden i Blekinge beslutat att förskrivare i länet ska genomgå Förskrivar- och WebSesamutbildning. Denna arrangeras av Hjälpmedelscenter och syftar till att ge kunskap om förskrivningsprocessen, om Blekinges lokala rutiner och regelverk samt om beställningssystemet WebSesam. Utbildningen består av två delar.

Beställare och förskrivare ska genomgå del 1 och 2. Därefter kan din närmsta chef ansöka om behörighet till WebSesam.

Förskrivarutbildning del 1

Självstudie av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Följ instruktionerna på webbsidan. Efter genomförd utbildning, kom ihåg att skriva ut kursintyget som du ska visa din chef.

Förskrivarutbildning del 2

Självstudie av nedanstående två moduler. I den första modulen får du kunskap om hjälpmedelshanteringen i BlekingePDF och vilka rutiner samt lokala regelverk som gäller.
I den andra modulen där det även ingår ett kunskapstest, får du lära dig hur du använder WebSesamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ instruktionerna på webbsidan. När du registrerat dig och kommit till E-learningportalen finns utbildningen under Mina kurser och längst ner på den sidan. Förändringar i WebSesam utförda efter det att ovanstående utbildning tillverkades visas i detta dokumentPDF.

Även du som använt WebSesam i verksamhet utanför Blekinge bör titta på denna del då den är anpassad efter Blekinges behov.

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan förskrivare eller beställare.pdföppnas i nytt fönster 107.3 kB 2020-09-07 11.55
ForskrivarutbildningSjalvstudieHjalpmedelscenter-rev2021.pdföppnas i nytt fönster 719.5 kB 2021-02-24 12.13
Förändring förskrivare eller beställare.pdföppnas i nytt fönster 32.3 kB 2019-01-24 11.21
Hjälpte informationen på sidan dig?