Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi

Under rådande omständigheter hålls endast digitala utbildningar på Hjälpmedelscenter.

Onlineutbildningar

2020

November

December

2021

Januari

Hjälpte informationen på sidan dig?