Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi

För dig som förskrivare finns det mer utbildningsmaterial under allmän info i webSesam.

Onlineutbildningar

2021

Juni

September

Hjälpte informationen på sidan dig?