Utbildningar i Hjälpmedelscenters regi

Under rådande omständigheter hålls endast digitala utbildningar på Hjälpmedelscenter.

Onlineutbildningar

September

Oktober

November

December