WebSesam

WebSesam används av förskrivare och beställare tillhörande Region Blekinge inklusive ackrediterad privat vårdgivare och kommunerna. För åtkomst till WebSesam måste du vara registrerad användare. Mer information finns under Förskrivar- och WebSesamutbildning.

När det gäller användare anställd hos privat ackrediterad vårdgivare sker inloggning via Citrix-lösning.

Hittade du informationen du sökte?