Provtransport

Så här ska proverna transporteras.

Om annat ej anges i analysportalen gäller följande:

  • Blodgaser och Cerebrospinalvätska / Spektrofotometri får EJ skickas i rörpost.
  • Kapillärprovrör skall skickas i transporthylsor med skruvkork.
  • Utstryk på glas packas i plastförpackning avsedd för objektglas. 

se: Transportmaterial


Transporter inom Region Blekinge

Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal. 
Provtransport med Region Blekinges transportbilar sker med schemalagda transporter.
Sök efter turlistor för post och prover på intranätet enligt: Startsida/Service och stöd/Stöd till verksamhet/Transport och vaktmästeri/Transport och vaktmästeri.
Välj turlistor post och prover i högerkolumnen.

För akuta transporter används taxi, eller ambulans.

Provförvaringskärlen transporteras placerade i transportväskor eller provpåsar.

Transport av externa prover


I Karlshamn gäller följande:

  • Helgfria vardagar måndag-fredag skickas prover med Ekoxen till Region Skåne på morgonen. Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 06.00 samma morgon.
  • Till övriga externa laboratorier skickas prover med post helgfria vardagar måndag-torsdag. Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 13.00.
  • Frysta prover skickas på tisdagar med post till laboratorier i övriga Sverige och på onsdagar med Ekoxen till Region Skåne.

I Karlskrona gäller följande:

  • Helgfria vardagar måndag-torsdag skickas prover till externa laboratorier. Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 15.00.
  • På tisdagar skickas frysta prover. Proverna ska vara laboratoriet tillhanda före kl 13.00.

Transport av akuta prover

Vid beställning av AKUTA prover, som ska skickas till andra laboratorier, såväl inom Region Blekinge som till andra regioner, och som inte kan transporteras med ordinarie transporter, måste Klinisk Kemi kontaktas per telefon med begäran om akut taxitransport! Klinisk kemi beställer då en taxi, packar och skickar provet.

Då prover skickas akut med taxi är det beställande avdelning som står för kostnaden.

Beställ akut transport av prover på tel:
2264 Kem Lab Karlshamn
4570 Kem Lab Karlskrona

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?