Provtagning och provhantering

Patientens identitet ska alltid kontrolleras före provtagningen. Det är provtagarens ansvar att provtagningen är utförd korrekt samt att kopplingen mellan patient, remiss och provrör är säkerställd. Provmaterial utan identitet analyseras inte.

Kontrollera före provtagning om speciella föreskrifter finns avseende provtagning och hantering inför analys. Vissa analyser kräver särskild behandling direkt efter provtagning.
I Analysportalen finns provtagningsanvisningar för analyser som utförs av Klinisk kemi i Karlshamn och Karlskrona. Det går även att hitta provtagningsanvisningar för analyser som utförs av externa laboratorier.

Korrekt patientförberedelse, provtagning och provhantering är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat.

Rekommenderade länkar:
Rekommenderad rörföljd
Märkning av rör

Provtagning i samband med infusion
Provtagning efter kontraströntgen
Provtagning på patienter som har Kryoglobulinemi

Allmän provhantering
Provhantering med isbad
Interferenser

Provtransport
Packinstruktion till externa kunder

Sparat provmaterial


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?