Provtagning efter kontraströntgen
eller vid infusion


Blodprovstagning efter kontraströntgen

Polikliniska patienter

 • Blodprovstagning ska ej ske samma dag som röntgen med
  intravenöst kontrastmedel utförts.
 • Man bör ta sina prover antingen före röntgenundersökningen
  eller så återkommer man dagen efter röntgenundersökningen för
  provtagning.

Inneliggande patienter

 • För inneliggande patienter bör man undvika provtagning ca 4
  timmar efter stor dos kontrast och ca 2 timmar efter mindre dos
  (<ca 75 mL) kontrast.
 • Ett flertal analyser kan påverkas av röntgenkontrastmedlet.


Blodprovstagning i samband med Infusion

 • Provtagning samband med infusion ska utföras enligt vårdhandbokens anvisningar.
 • Anvisningarna hittas under nedanstående länk.

Provtagning vid infusion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Provtagning via venkateter eller venport

 • Provtagning samband med infusion ska utföras enligt vårdhandbokens anvisningar.
 • Anvisningarna hittas under nedanstående länk.

Provtagning via venkateter eller venport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?