Allmän provhantering


Om inget annat anges i Analysportalen gäller följande:

  • Skicka alltid den elektroniska beställningen (BoS:a) innan provröret skickas till Klinisk Kemi.
  • Kapillär provtagning är godkänt för samtliga analyser där inget annat anges
  • Blodprov kan förvaras i rumstemperatur i 4 timmar
  • Blodprov för plasma/serumanalyser ska centrifugeras inom 4 timmar i swing-out centrifug 2000 x g i 10 minuter eller 2600 x g i 7 min.
  • Efter centrifugering kan plasma/serum kylförvaras i primärrör med gel upp till 48 timmar eller avhällt i annat väl förslutet rör i 3 dygn.
  • Vid längre förvaring ska plasma/serum hällas av i annat väl förslutet rör och frysas.
Hittade du informationen du sökte?