Interferenser

Rör för kemiska analyser ska ofta centrifugeras och analysen görs på serum eller plasma. Vissa ämnen i serum eller plasma stör den kemiska analysen och ger felaktiga eller osäkra provresultat.

Hemolytiskt serum  (sönderfall av röda blodkroppar)

Hemolys innebär att röda blodkroppar går sönder så att blodkroppsinnehållet läcker ut i serum/plasma. Detta stör åtskilliga analyser.

För att minska risken för hemolys vid venprovtagning

Lipemiskt serum (blodfetter)

Lipemi är ett tillstånd där fetthalten i blodet är så förhöjd att det leder till att blodplasman får ett mjölkaktigt utseende.
Sjuklig ökning av blodets fetthalt

Ikteriskt serum (Bilirubin)

Överskott av bilirubin i vävnaderna.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?