Interferenser

Rör för kemiska analyser ska ofta centrifugeras och analysen görs på serum eller plasma. Vissa ämnen i serum eller plasma stör den kemiska analysen och ger felaktiga eller osäkra provresultat.


Hemolys (sönderfall av röda blodkroppar)

Hemolys innebär att röda blodkroppar går sönder så att blodkroppsinnehållet läcker ut i serum/plasma. Detta stör åtskilliga analyser.

För att minska risken för hemolys vid venprovtagning: 

  • Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
  • Anpassa kanyl efter kärlstorlek. Tunn kanyl i kärl med stort flöde kan orsaka hemolys.
  • Undvik provtagning via venflon. Röda blodkroppar går sönder i venflonkammaren.
  • Om röret fylls fort (skummar i röret) - ändra rörets lutning så att strålen träffar rörväggen.
  • Om röret fylls långsamt - försök öka flödet genom att försiktigt ändra nålens läge.
  • Låt prov svalna några minuter före transport i rörpost.
  • Låt prover svalna före förvaring i kyla. Kondens rinner ner i blodet och medför hemolys.


Lipemi (blodfetter)

Lipemi är ett tillstånd där fetthalten i blodet är så förhöjd att det leder till att blodplasman får ett mjölkaktigt utseende.
Sjuklig ökning av blodets fetthalt.


Ikteri (bilirubin)
Överskott av bilirubin i vävnaderna.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?