Blandade provrör i en hög

Sparat provmaterial / Akutserum

Här hittar du information om provtagning.

Sparat provmaterial / Akutserum

  • Är ett samlat begrepp för provmaterial som ska sparas för att kunna användas vid senare tillfälle.
  • Avdelning som önskar spara provmaterial / akutserum, lämnar rör och remiss,vit allmän-remiss i A5 format, till provmottagningen på avd för Klinisk kemi.
  • Alla prover som sparas mer än två månader ska enligt biobankslagen registreras. Det åligger avdelningarna att tillfråga berörd patient om det är ok att spara provet enligt biobankslagen. Detta ska framgå klart och tydligt på remissen. Laboratoriet kommer att kassera alla prover äldre än 2 månader om inget begärs inom denna tid.
  • Remissen ska vara ifylld med namn, personnr, avdelning och provtagningsdatum. På remissen ska också framgå vilket provmaterial röret innehåller. (Plasma, Serum, Urin, Cerebrospinalvätska, Helblod etc.) På remissen ska framgå vilken läkare som begär att provet ska sparas, till vilket ändamål (tex forskning) och hur länge. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?