Sparat provmaterial / Akutserum

Provmaterial som ska sparas/akutserum är en benämning för provmaterial som sparas för att ev. kunna användas för analys vid senare tillfälle.

Det åligger avdelningarna att tillfråga berörd patient om det är ok att spara provet enligt biobankslagen, detta ska framgå klart och tydligt på remissen.

Alla prover som sparas mer än två månader ska enligt biobankslagen registreras. Laboratoriet kommer att kassera alla prover med tillhörande remiss som är äldre än 2 månader, om inget annat begärs inom denna tid.

Avdelning som önskar spara provmaterial, lämnar rör och remiss (vit allmänremiss i A5 format) till provmottagningen på avd för Klinisk kemi.

Remissen ska vara ifylld med namn, personnr, avdelning och provtagningsdatum. På remissen ska också framgå vilket provmaterial röret innehåller (plasma, serum, urin, cerebrospinalvätska, helblod etc.). Det är önskvärt att namnet på behandlande läkare står nedtecknat på remissen tillsammans med hur länge provmaterialet ska sparas.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?