Provtagning vid Kryoglobulinemi

För patienter som har Kryoglobulinemi kräver vissa analyser provtagning med obruten värmekedja fram till analys. Provtagning på patient med Kryoglobuliner och köldantikroppar Kryoglobuliner kallas proteiner som faller ut när ett prov kyls <37°C och går åter i lösning när provet värms till ≥37°C. De utgörs ofta av immunglobuliner av mono- eller polyklonala typ men kan även innehålla andra analyser. Köldantikroppar (vanligen IgM-typ) fäster på erytrocyter och det bildas erytrocytaggregat i provrören eftersom blodets temperatur sjunker under normal kroppstemperatur utanför kroppen. Denna proteinfällning och aggregatbildning i provrören kan få viktiga konsekvenser för en rad laboratoriemätningar t.ex. B-Blodstatus, P-Proteinprofil, P-Immunglobulin G, A, M, men även andra analyser kan påverkas. Därför är det viktigt att provtagning och hantering av proven sker i 37°C med obruten värmekedja fram till analys när patienter har/misstänks ha Kryoglobulinemi/köldantikroppar.

OBS! Provrör utan gel ska användas. Gelrör med guld propp får inte användas då gelen smälter av värmen.

Provtagning på patient med kryoglobuliner: Gelrör med guld propp ersätts av rör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel).

Hittade du informationen du sökte?