Märkning av rör

Så här märker du dina rör.

Klistra etiketterna lodrätt över ev. befintlig rör-etikett, direkt under proppen.

Bild på en ettikett
Bild på provrör

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.