Märkning av rör

Så här märker du dina rör,

Venösa rör
Klista etiketterna med steckkoden lodrätt över röret. Sätt etiketten på rätt håll så avsedd korkfärg är läsbar överst.

Märkning av venösa rör


Kapillära rör
Klista den lilla etiketten från etikettutskriften (röd cirkel) på innerröret om inner- och ytterrör går att separera från varandra. Klista steckkodsetiketten lodrätt på ytterröret. Sätt etiketten på rätt håll så avsedd korkfärg är läsbar överst. Sätt ihop inner- och ytterröret.

Märkning av kapillära rör

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?