F-tandvård

Här hitta du en översikt om F-tandvård - tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Hela regelverket hittar du på sidan Dokument och regelverk.

Personer som är aktuella för tandvårdsstödet har fått ett blått tandvårdskort som ska visas vid tandvårdsbehandling.

Stödet ges till de som genom svår funktionsnedsättning har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling
och har någon av dessa diagnoser eller tillstånd:
1. svår psykisk funktionsnedsättning
2. Parkinsons sjukdom
3. multipel skleros
4. cerebral pares
5. reumatoid artrit
6. systemisk lupus erythematosus
7. sklerodermi
8. amyotrofisk lateralskleros
9. orofacial funktionsnedsättning
10. kvarstående symptom sex månader efter strok
11. sällsynt diagnos. (även vid orala symptom).

De har fått sitt tandvårdskort genom att ett läkarintyg som verifierar sjukdomen och funktionsnedsättningen har skickats till:
Enheten för tandvårdsstyrning, Region Blekinge
Folktandvårdens stab
371 81 Karlskrona

Läkarintyget ska vara utfärdat på särskilt formulär fastställt av Socialstyrelsen (se nedan).

Tandvård

Patienten betalar hälso- och sjukvårdsavgift och kan välja att gå till privat tandläkare eller folktandvården.

Fast protetik ingår ej i tandvårdsstödet.
Förhandsbedömning vid vård över 22 000 kr per kalenderår eller vid protetik.

 

Till dig som är läkare

Beskrivning grupper inom F-tandvård 2020 Pdf, 341 kB.

Läkarintyget på av Socialstyrelsen framtagen blankett - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
Läkarintyget skickas till:
Enheten för tandvårdsstyrning, Region Blekinge
Folktandvårdens stab
371 81 Karlskrona.

Hittade du informationen du sökte?