F-tandvård

Här hitta du en översikt om F-tandvård - tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Hela regelverket hittar du på sidan Dokument och regelverk.

Personer som är aktuella för tandvårdsstödet har fått ett blått tandvårdskort som ska visas vid tandvårdsbehandling.

Stödet ges till de som genom svår funktionsnedsättning har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling
och har någon av dessa diagnoser eller tillstånd:
1. svår psykisk funktionsnedsättning
2. Parkinsons sjukdom
3. multipel skleros
4. cerebral pares
5. reumatoid artrit
6. systemisk lupus erythematosus
7. sklerodermi
8. amyotrofisk lateralskleros
9. orofacial funktionsnedsättning
10. kvarstående symptom sex månader efter strok
11. sällsynt diagnos. (även vid orala symptom).

De har fått sitt tandvårdskort genom att ett läkarintyg som verifierar sjukdomen och funktionsnedsättningen har insänts till Bedömningsenheten, Folktandvårdens stab 371 81 Karlskrona.

Läkarintyget ska vara utfärdat på särskilt formulär fastställt av Socialstyrelsen (se nedan).

Tandvård
Patienten betalar hälso- och sjukvårdsavgift och kan välja att gå till privat tandläkare eller folktandvården. 

Fast protetik ingår ej i tandvårdsstödet.
Förhandsbedömning vid vård över 16 000 kr per kalenderår (allmäntandvård och orofacial medicin) respektive 20 000 kr (specialisttandvård) eller vid protetik.

Till dig som läkare

Beskrivning grupper inom F-tandvård 2020 Pdf, 341 kB.

Läkarintyget på av Socialstyrelsen framtagen blankett - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
Läkarintyget skickas till Bedömningsenheten Region Blekinge, Folktandvårdens stab, 371 81 Karlskrona.

Hjälpte informationen på sidan dig?