N-tandvård

Här hitta du en översikt om N-tandvård - nödvändig tandvård och munhälsobedömning för vissa äldre och funktionshindrade. Hela regelverket hittar du på sidan Dokument och regelverk.

Aktuella för tandvårdsstödet har fått ett grönt tandvårdskort som ska visas vid tandvårdsbehandling.

Stödet ges till de som har stort behov av personlig omvårdnad i det dagliga livet eller har insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).

De har oftast fått sitt tandvårdskort genom att kommunen som ger omvårdnaden verifierat och informerat Bedömningsenheten om omvårdnadsbehovet.

Munhälsobedömning

En tandhygienist från Folktandvården gör en allmän bedömning av munhälsan. Tandhygienisten ger råd och anvisningar om den dagliga skötseln av tänderna.

Patienten väljer själv om hen vill ha ett besök i hemmet. Besöket görs en gång om året och är alltid gratis.

Tandvård

Patienten betalar hälso- och sjukvårdsavgift och kan välja att gå till privat tandläkare eller folktandvården.

Förhandsbedömning vid vård över 22 000 kronor per kalenderår eller vid protetik.

Grupper:
1. Särskilt boende N1
2. Omfattande sjukvård i hemmet N2
3. LSS N3
4. Ordinärt boende N4

Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller tandvårdsbehov som avgör rätten till tandvårdsstödet utan det individuella behovet av vård, service och omvårdnad som ska vara omfattande och varaktigt.

Hittade du informationen du sökte?