S-tandvård

Här hitta du en översikt om S-tandvård - tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Hela regelverket hittar du på sidan Dokument och regelverk.

Tandvård kan ibland vara en viktig del av en sjukdomsbehandling. Vanligtvis är det sjukvården som remitterar en patient till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling före eller i samband med olika medicinska ingrepp/behandlingar.

Tandvårdsstöd kan lämnas till personer som tillhör nedanstående grupper. Endast den tandvård som är relaterad till sjukdomen eller tillståndet kan utföras inom ramen för tandvårdsstödet.

Detaljerade avgränsningar finns i regelverket Region Blekinges tandvårdsstöd som du hittar under Dokument och regelverk

Till detta tandvårdstöd räknas behandling:
1. av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning.
2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet.
3. av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall.
4. av patienter som ska genomgå vissa kirurgiska ingrepp eller medicinska behandlingar, där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav.
5. på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan.
6. på patienter som utreds vid misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom.
7. på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs- eller halsregionen.
8. på patienter som utreds för långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom).
9. på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné.
10. av extrem tandvårdsrädsla.
11. vid utbyte av tandfyllningar p.g.a. avvikande reaktioner mot dentala material.
12. vid utbyte av tandfyllningar som led i en medicinsk rehabilitering.
15. av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade.

Tandvård

• Patienten betalar hälso- och sjukvårdsavgift.
• Förhandsbedömning vid all vård och för alla åtgärder som ska utföras.
Undantag finns för specialisttandvården och grupperna S4 och S 7. Infektionssanerande bastandvård får utföras utan förhandsbedömning, med vissa undantag, om behandlingskostnaden inte överstiger 16 000 kr (se regelverk).

Hittade du informationen du sökte?