Lagar som styr

Region Blekinges tandvårdsstöd bygger på följande lagar:

  • Tandvårdslag (1985:125)
  • Tandvårdsförordning (1998:1338)
  • Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
  • Lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
  • Lag om assistansersättning (1993:389)
  • Socialtjänstlagen (2001:453)
  • Statligt tandvårdsstöd (2008:193)
Hittade du informationen du sökte?