Information till vårdtagare

Här finns dokumentet "Vad du behöver veta om ditt hjälpmedel" på olika språk. Vid utskrift, välj att skriva ut dubbelsidigt och med inställning för att vända längs kortsidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?